Nyheter

Satser på flere fysioterapeuter

– Jeg er glad for at politikerne har lyttet til oss, og satser på flere fysioterapeuter for første gang siden 1984, sier Anders Eriksen Mjelde.

Han driver Park Fysioterapi, og er kontaktperson for de privatpraktiserende fysioterapeutene i Moss.

– Jeg hadde møte med gruppeledere fra posisjonen i Moss bystyre for en tid tilbake, og er glad for at de lyttet til våre innspill. Når det legges opp til at en økning på to psykomotoriske terapeuter og to fysioterapeuter, så betyr det mye for ventetiden til pasienter. I dag kan det ta flere måneder før vi får plass til pasienter som blir henvist til oss. Når kapasiteten øke med fire stillinger, vil det i første rekke komme pasientene til gode, sier Eriksen Mjelde. En av hans faste kunder, Unni Skarshem Pedersen, er hjertens enig. Hun har hatt flere operasjoner, og går til fysioterpaut minst to ganger i uka.  – Jeg har vært her siden 2008, og er nærmest stamgjest. Men jeg ser og hører ofte at folk som blir henvist hit fra fastlegen sin, må vente lenge på å få plass. For arbeidsføre folk fører det ofte til lengre sykmeldingsperioder, noe som er et økonomisk tap for samfunnet, sier hun.

Folkehelsa

Det er også et poeng for den politiske posisjonen i Moss.

– Vi vil prioritere folkehelsa. Det gjøres dels ved forebyggende tiltak, og dels ved å reparere skader som folk er rammet av. Vi setter av 800.000 kroner til fysiosatsingen, og det tror jeg kommer til betale seg raskt inn ved at flere kommer tilbake i arbeid tidligere, sier Moss Høyres gruppeleder, Sissel Rundblad. Hun forteller også at det blir bevilget 240.000 kroner til Mossehallen, slik at de øke sin åpningstid med fem uker årlig.

Klimabudsjett

Den politiske posisjonen i Moss la fram sine budsjettendringer på en pressekonferanse i lokalene til Park Fysioterapi onsdag formiddag. Varaordfører Benedicte Lund fortalte at det blir lagt opp til et klimabudsjett i kommunen, som skal følges opp, og evalueres fortløpende, på samme måte det økonomiske budsjkettet. I samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene er det føringer for ulike klimamål, som blant annet satsing på sykkelstier, kollektiv transport og klimavennlige byggematerialer i nybygg.

– Vi setter også av 100.000 kroner til inkjøp av el-sykler, som skal lånes ut til byens innbyggere. Da får folk mulighet til å prøve ut el-sykler, og se om dette kan passe for dem på mer permanent basis, sa Benedicte Lund. Mens gruppeleder Sindre Westerlund Mork (V) fortalte at posisjonen ønsker å opprette en stilling for å koordinere samarbeidet om sykkel- og trafikkløsninger med fylkeskommunen, Statens vegvesen og nærkommunene rundt Moss.

Inndekningen for de nye satsingsområdene skal tas fra et positivt avvik på kr 17,6 millioner, som rådmannen har foreslått avsatt til et fond. Dette beløpet kom fram i siste terrtialrapport som en merinntekt på skatteinngangen.

- Hvorfor bruker dere ikke av dette fondet til å dekke inn de sju millionene som skal spares inn på Peer Gynt Helsehus?

- Nei, det er en omstilling på gang innen helse- og omsorgssektoren, og den har administrasjonen god kontroll på. Det er viktig å få gjennomført disse omstillingene, og vi som politikere skal ikke detaljstyre dette arbeidet. Før var det et høyt merforbruk, som det ikke var kontroll på, innen helsesektoren. Forskjellen nå er at det er kontroll på merforbruket, sier posisjonskoordinator Anne Bramo (Frp).

Mer fra Dagsavisen