Nyheter

Oppretter Frivillighetens hus og pårørendesenter i Moss

I dag finnes det flere frivillige lag og foreninger i mossedistriktet som ikke har noe fast tilholdssted. Det kan de nå få.

Kommunens gamle murbygg på Høienhald har stått tomt en god stund. Nå skal lokalene fylles opp av frivillige organisasjoner.

Det borgerlige styringsflertallet i Moss har nemlig satt av midler i neste års budsjett for å la frivillige organisasjoner flytte inn i bygget der Pedagogisk senter tidligere har holdt til.

– Vi bygger skoler og idrettsanlegg, men det er sjelden vi gjør et så stort løft for frivilligheten. Det er veldig gledelig å kunne bringe denne nyheten, sier Anne Bramo, gruppeleder i Frp.

Kommunen spanderer

Politikerne har en ambisjon om å åpne dørene til det nye senteret i mai. Tiden frem til det skal kommunens administrasjon bruke til å finne ut hvordan de skal få dette på plass, rent praktisk. Det har også blitt satt av penger til å ansette en frivillighetskoordinator, som vil ha en viktig rolle i tilknytning til senteret. På spørsmål om hvor mye penger de frivillige organisasjonene vil måtte bruke på huset, svarer Bramo følgende:

– Vi tenker at det ikke skal være mer enn en symbolsk husleie, sier hun, og understreker at det nå blir opp til kommunens administrasjon å få på plass detaljene.

Politikerne har satt av 600.000 kroner til dette i 2017-budsjettet, noe som tilsvarer 800.000 på helårsbasis (ettersom det skal starte opp i mai). Pengene skal dekke husleie, strøm og vask i bygget. De håper prosjektet får videre bevilgning i fremtiden også.

– Vi gjør dette for at det skal være permanent, sier Bramo.

Vil la frivilligheten blomstre

Da nyheten om styringsflertallet hadde satt av driftsmidler i budsjettet til at Moss Turnforening kunne få seg egne lokaler, kalte ordfører Tage Pettersen (H) det en av de viktigste justeringene de har gjort i budsjettet. Under pressekonferansen om det nye Frivillighetens hus var det Bramo sin tur til å komme med en lignende uttalelse.

– Dette er en av de aller viktigste sakene på lenge som vi legger penger inn i, mener hun.

Frp-politikeren kaller det en investering.

– Vi ønsker å styrke frivilligheten, slik at de får bedre vilkår til å blomstre i fremtiden, sier gruppelederen, og får støtte av kollega Sissel Rundblad i Høyre:

– Vi vil spare penger på dette på sikt, mener hun.

Flere på flyttefot

Hvem som helst skal kunne flytte inn i bygget, så lenge de er en frivillig organisasjon. Tanken er at dette skal organisasjonene bli enige om seg imellom. Det blir også mulig å fordele rommene på mer enn én organisasjon, avhengig av dag og tidspunkt.

– Jeg tror ikke det blir noe problem å fylle dette huset, sier Bramo.

Blant dem som planlegger å flytte inn er Moss Frivilligsentral, som i dag deler hjem med Skoggata bo- og servicesenter i Skoggata.

– Vi er veldig klare for å flytte. Dette har vi ønsket oss i mange år, sier leder Torill Sørenssen.

Positiv respons

Hun mener beliggenheten og fasilitetene passer utmerket til formålet.

– Det finnes ikke noe bedre hus i Moss, sier hun.

Ingvild Vatne, koordinator i Home-Start Familiekontakten Moss, er også spent av mulighetene som ligger der. Hun mener alt ligger til rette for å skape noe positivt i bygget.

– Det blir en fantastisk møteplass på tvers av organisasjonene, sa hun da planene ble lagt fram.

Nyeste fra Dagsavisen.no: