Nyheter

Har blitt lovet konsesjon

Selskapet Rygge Airport AS mottok fredag et brev fra Samferdselsdepartementet med tilsagn om konsesjon for drift av Moss Lufthavn Rygge.

Ryanair har sagt opp avtalen med Rygge sivile lufthavn om å ha flyplassen som base. Dermed har Rygge Sivile Lufthavn AS sett seg nødt til å stenge dørene etter 31. oktober.

Tilsagnet forutsetter at alle formelle krav kan innfris, herunder at man har eller får tilgang til nødvendig infrastruktur og bygningsmasse, presiserer selskapet.

– Dette er en gledens dag for oss. Vi er imponert over departmentets raske saksbehandling. At vi fikk et tilsagn om konsesjon nå var viktig for oss fordi det fjerner usikkerhet, og gjør at vi kan komme videre med planene våre, sier daglig leder Knut R. Johannessen.

Betyr at de kan inngå avtaler med flyselskaper

Som Dagsavisen Østfold tidligere har skrevet gjorde nylig Rygge Sivile Lufthavn AS, som driver flyplassen ut måneden, en helomvending. Etter å først ha sagt opp sin konsesjon, ba de om å beholde den i en avviklingsperiode selv etter planlagt nedleggelse.

Dette skapte problemer for Rygge Airport AS, da det ikke gis to konsesjoner til samme flyplass.

At de nå har fått tilsagnet fra departementet betyr at de har noe håndfast å vise flyselskaper som det er aktuelt for dem å inngå avtaler med.

LES OGSÅ: Ba om hjelp for å redde ansatte – fikk nei

Fortsetter arbeidet

Rygge Airport har som målsetting å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge for sivil flytrafikk fra og med mars/april 2017.

Det neste hinderet nå er å få på plass en avtale med forsvarssektoren som vil gi selskapet tilgang til flyplassanlegget på Rygge.

De har sagt seg villige til å ta over driften av flystripa, men har foreløpig ikke kommet til noen enighet med Forsvaret.

LES OGSÅ: Skal kun ansette militært personell