Nyheter

Vil øke flyavgiften

Regjeringen forventer å få over en halv milliard mer flypassasjeravgiftskroner i 2017.

Ryanair la ned sin base fra Moss lufthavn Rygge. Årsaken de selv ga var flypassasjeravgiften. På grunn av dette har Rygge Sivile Lufthavn (RSL) sett seg nødt til å legge ned driften fra og med november 2016.

I statsbudsjettet 2017 legges det opp til at den mye omtalte flypassasjeravgiften økes med 2,5 prosent.

Det betyr at avgiften blir på 82 kroner per passasjer, fremfor 80 (uten moms).

Med en slik økning er det beregnet at staten vil få inn 1,6 milliarder kroner i løpet av 2017. I 2016 forventes en inntekt på 1 milliard kroner takket være samme avgift. Den ble derimot ikke innført før 1. juni, etter å ha blitt utsatt.

– Avgiften er begrunnet med å gi staten inntekter, men den kan også ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter flyreiser, står det i proposisjonen til Stortinget.

Kritiske til avgiften

Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef i flyselskapet Norwegian, er derimot ikke av samme oppfatning.

– Vi mener det er en avgift som ikke har noen miljøgevinst. I stedet varslet vi at den ville få konsekvenser for rutetilbudet i regionen, og nå ser vi hva som har skjedd på Rygge, sier han.

Som kjent valgte Ryanair å si opp baseavtalen på Moss lufthavn Rygge. Årsaken var ifølge selskapet selv flypassasjeravgiften.

Som følge av dette så Rygge Sivile Lufthavn (RSL) seg nødt til å legge ned driften fra og med 1. november i år.

LES OGSÅ: Vil beholde konsesjonen etter at de har lagt ned på Rygge

Får konsekvenser

Sandaker-Nielsen mener det er for tidlig å si noe om hvordan avgiftsøkningen på 2,5 prosent vil gå utover Norwegian eller deres kunder.

– Vi fikk nettopp vite dette, så det er for tidlig å si noe om.

I dag bakes avgiften inn i totalprisen på hver enkelt flybillett.

Bedre råd

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) fra Moss tror økningen ikke vil ha noen betydning.

– Vi kommer med lettelser i selskapsskatten, noe som for eksempel Norwegian får nytte av. Dessuten vil folk flest få bedre råd neste år takket være våre skatteletter, sier han.

Irene Johansen (Ap) er skuffet over at avgiften i det hele tatt beholdes.

– Dette viser bare at de kjører på og ønsker å beholde den som en permenent avgift. Det viser også at det ikke har gjort inntrykk på regjeringen at deres egne partirepresentanter i Østfold har sagt at de vil bli kvitt den, forteller hun.

Fortsetter som før

Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport AS, som ønsker å fortsette sivil flyplassdrift fra Rygge etter RSL, forteller at de ikke vil la seg stoppe av avgiften.

– Vi er ikke glade for at avgifter som berører oss skal økes, det er alltid en grense for hvor mye du kan lempe på en bransje før den ikke tåler mer, men vår vurdering er som før: vi forholder oss til de rammebetingelser som er gitt, sier han.

Les alt om hvordan statsbudsjettet vil påvirke Østfold her!