Nyheter

– Streikeviljen er stor

Onsdag brøt det ut streik mellom Akademikerne og Spekter. – De ansatte presses til å gjøre mer enn de har kapasitet til, sier streikeleder Kristin Utne i Yngre legers forening.

Onsdag tok Akademikerne 194 av sine medlemmer ut i streik som følge av bruddet i meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter (se fakta). 23 av dem er leger ved Sykehuset Østfold, hvor streikevaktene i går formiddag hadde tatt oppstilling utenfor avdelingen på Kalnes i Sarpsborg.

Streikeviljen er stor, forteller konfliktberedskapsansvarlig Kristin Utne (34) i Yngre legers forening (Ylf).

– På de fem årene jeg har jobbet ved sykehuset, har jeg aldri sett en så unison legegruppe. Vi opplever en forskyvning av makt hvor arbeidsgiver presser oss arbeidstakere, og det vil ha en overslagseffekt. Nå er det legene, neste gang er det psykologene, sier Utne.

Les også: Krisemåling for sykehuset

Uenige om arbeidsplaner

Striden mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om arbeidstidsbestemmelser. I dag tillater tariffavtalen mellom fagforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen at legene kan jobbe inntil 60 timer i uka og 19 timer hver vakt. En forutsetning for avtalen er ifølge Akademikerne såkalte rullerende kollektive planer hvor vakttunge uker avløses med lavintensive perioder. De siste årene har imidlertid Spekter tillatt at arbeidsgivere legger individuelle arbeidsplaner for de ansatte, hevder fagforeningen. Det åpner for at flere intensive arbeidsuker kan legges etter hverandre. Resultatet blir slitne leger og dårligere pasientsikkerhet, mener Utne.

– Vi opplever at hverdagen er tyngre og at vi har mindre medbestemmelsesrett. All forskning viser at slitne ansatte gjør flere feil, og ytterligere økt arbeidsbelastning er ikke forsvarlig. Arbeidgiver står fritt til å disponere oss som de selv vil uten at vi har et kollektivt vern, og det kan ikke vi som fagforening stå inne for, sier hun.

Les også: Samler kompetansen i Moss

Ifølge Utne har kirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold benyttet individuelle arbeidsplaner de siste to-tre årene.

– Praksisen er endret, og da er ikke tariffavtalen god nok. De ansatte presses til å gjøre mer enn de har kapasitet til. Det gjelder særlig midlertidige og unge, sier Utne.

Spekter vil på sin side beholde dagens tariffavtale. Arbeidsgiverorganisasjonen hevder at de ikke krever endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men søker mer fleksibilitet for å kunne planlegge hvordan de bruker ressursene best mulig.

– Spekter beklager at Legeforeningen velger å gå ut i streik fordi de ikke har fått innfridd krav som ville ha gjort det svært vanskelig for sykehusene å planlegge tilbudet til pasientene i tråd med nye pasientrettigheter, pålegg fra politiske myndigheter, økte forventninger i befolkningen og gjennomføring av ny spesialistutdanning for leger, sier Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding.

Støtte fra sykepleierne

Norsk Sykepleierforbund (NSF) gikk onsdag ut og ga sin støtte til Akademikernes krav.

– Dette er en konflikt som først og fremst handler om arbeidsbelastning og pasientsikkerhet, og det er noe som angår oss alle, sier forbundsleder Eli Gunhild By til forbundets egne hjemmesider.

Les også: Glemte kompress i pasient – senere samme dag døde han

NSF frykter i likhet med Akademikerne at tøffere turnuser går ut over helsen til både ansatte og pasienter.

– Vi, leger og sykepleiere, er gjensidig avhengige av hverandre. Skal vi tilby befolkningen god og sikker behandling og pleie er vi avhengig av at vi og våre kollegaer har gode og stabile arbeidsforhold, sier By.

Pasienter på vent

Da Dagsavisen Østfold gikk i trykken, var til sammen 25–30 pasienter ved Sykehuset Østfold satt på vent som følge av streiken. Det beklager sykehusdirektør Just Ebbesen.

– Det er alltid uheldig når en streik rammer en tredjepart, som i dette tilfellet er pasientene.

Han understreker imidlertid at all øyeblikkelig hjelp går som normalt. Streiken rammer heller ikke fødsels-, barne- og kreftavdelingen eller psykisk helsevern.

– Mye av vår virksomhet er akutt og vi vurderer fortløpende om det foreligger trussel mot liv og helse. Alle som er alvorlig syke blir ivaretatt.

Les også: Sykehuset Østfold rotet bort dødt foster

Ebbesen ønsker ikke å uttale seg om konflikten med Akademikerne, men sier at sykehuset som arbeidsgiver deler Spekters syn i saken.

Også Utne i Akademikerne beklager at pasienter blir satt i kø, men mener streik er et nødvendig virkemiddel.

– Å gå ut i streik er et drastisk skritt å ta, men dette er en sak vi må si nei til. Vi mener dessuten at uttaket er forsvarlig. Noen pasienter vil måtte vente, og det er uheldig, men øyeblikkelig hjelp blir ikke rammet. Nå håper vi på en god løsning.

Mer fra Dagsavisen