Nyheter

Krisemåling for sykehuset

Sykehuset Østfold får dårligst karakter i ny pasientundersøkelse. – Ikke overraskende, men meget alarmerende, sier Ulf Leirstein (Frp).

Bilde 1 av 2

Det nedslående resultatet kommer fram i en årlig undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI), omtalt av Aftenposten. Her blir 400 pasienter fra hvert av landet 61 sykehus bedt om å vurdere sykehuset på ni ulike områder. Resultatene er slått sammen til en samlet score fra 1–5. Sykehuset Østfold er én av fem sykehus som får lavest karakter (se fakta).

– Det er vi selvfølgelig ikke fornøyd med. Tilbakemeldingene vi får fra pasientene er noen av de viktigste vi får, så når de ikke er fornøyde, kan heller ikke vi være fornøyde, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Hødal ved sykehuset.

– Pasientene har høye forventninger til oss, og det er egentlig bra. Men vi må anstrenge oss for å leve opp til dem, supplerer kvalitetssjef Marit Flåskjær.

Forventer forbedring

Siden det nye storsykehuset flyttet fra Fredrikstad til Kalnes for et drøyt år siden, har det vært gjennom en rekke barnesykdommer. Mediene har jevnlig rapportert om korridorpasienter og lange ventetider, bortglemte kreftdiagnoser og brudd som gror før de når operasjonsbordet. Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) har tidligere uttalt seg svært kritisk om sykehuset, som han mener har «brukt opp tabbekvoten». Undersøkelsen fra FHI bekrefter at sykehuset har problemer, mener han.

– Det er ikke overraskende, men meget alarmerende. For å bruke Shakespeares ord, som skrev «something is rotten in the state of Denmark»: Jeg mener det er noe råttent på sykehuset Østfold, sier Leirstein.

Tidligere i år sendte Leirstein et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) hvor han spør hva han vil gjøre for å hindre feilbehandling og sikre pasientrettighetene ved Sykehuset Østfold. Nå ber han nok en gang Høie om å komme på banen.

– Helseministeren skyver problemet over på Helse Sør-Øst. Men hvis ikke helseforetaket klarer å ta tak i det, må man kanskje vurdere å bytte ut ledelsen der, sier Leirstein.

Gir bedre oppfølging

Sykehuset Østfold scorer spesielt dårlig på organisering og utskrivning sammenlignet med landssnittet, viser undersøkelsen. Nye IKT-systemer og tettere oppfølging er blant tiltakene sykehuset er i gang med å iverksette for å bedre pasientenes opplevelse, forteller Hødal.

– Med det nye IKT-systemet har helsepersonellet mer informasjon tilgjengelig, kan svare på flere spørsmål og har bedre oversikt over de ulike pasientene og avdelingene. Når det gjelder utskriving, ringer vi de pasientene som har vært inne til dagkirurgi neste dag for å høre hvordan de har det og om de lurer på noe. Det har vi gode erfaringer med, og i sommer utvidet vi tilbudet til nye pasientgrupper, sier Hødal.

– Det finnes ingen «quick fix». Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, og i det arbeidet er det viktig at pasientenes stemmer blir hørt, sier han.

Mange pasienter rapporterer også at de er misfornøyd med standarden på sykehuset, som er helt nytt. Forklaringen er at sykehuset ikke var i full drift da undersøkelsen ble gjort. Forsker Olaf Holmboe sier til Aftenposten at det var tydelig at de som avga svar etter opphold på det nye sykehuset var betydelig mer fornøyde.

Må ta tida til hjelp

Mossepolitier May Hansen (SV) har selv jobbet som jordmor i mange år og var med da fødeavdelingen i sin tid ble sentralisert til Fredrikstad. Også da tok det tid før alt falt på plass, forteller Hansen. Hun understreker viktigheten av de ansatte for pasientens opplevelse av sykehustilbudet og mener det viktigste er å rekruttere unge til yrket.

– Hvis vi skal få unge mennesker til å gå inn i veldig dårlig betalte jobber, må vi tilby dem hele stillinger og snakke opp yrket. Jeg tror mange vil synes det er spennende å jobbe på et nytt sykehus slik som Kalnes, og forhåpentligvis går det seg til etter hvert, sier Hansen.

I tillegg må sykehuset oppleve at det har konkurranse, mener fylkesvaraordfører Siv Jacobsen (Ap).

– Alle østfoldinger bør aktivt benytte seg av muligheten til fritt sykehusvalg, både for å få et bedre tilbud for seg selv, men også for at sykehuset skal få merke konkurransen og skjerpe seg ytterligere, sier Jacobsen.

Det lyktes ikke Moss Dagblad å få en kommentar fra brukerutvalget ved sykehuset fredag.

Mer fra Dagsavisen