Nyheter

Klare for landing

Luftforsvaret har fått i oppdrag fra den øverste militære ledelsen å holde flystripa på Rygge operativ etter at den sivile driften legges ned.

Tankfly: Forsvaret vil at Rygge skal bli en såkalt COB-base, altså være et forhåndslager og ha en beredskapsfunksjon for allierte tankfly. Det betyr at ved fremtidige NATO-øvelser kan flyet av typen Boeing KC-135 Stratotanker (til h.) ende opp på Rygge. I dag benyttes Sola som COB-base for tankfly.

Dermed ser vi allerede nå de første konturene av Forsvarets nye langtidsplan bli en realitet. Der ble det slått fast at Rygge skal ha en beredskapsfunksjon for allierte tankfly. Det krever en videreføring av rullebanesystemet.

D-dag 1. november

Det er Forsvarsstaben, ved fungerende sjef generalmajor Rolf Erik Bjerk, som har sendt et brev til blant annet Luftforsvaret og Forsvarsbygg der de gir dem det formelle oppdraget. Brevet er datert 1. juli, knappe to uker etter at langtidsplanen ble presentert.

«Forbered militær flyplassdrift på Rygge som en minimumsløsning tilpasset Forsvarets flyoperative aktivitet med det omfang det har i dag. Vær klar til å overta driften 1. november 2016», lyder beskjeden.

Stortinget skal behandle den nye langtidsplanen og fatte et vedtak til høsten. Foreløpig er det ingenting som tilsier at de vil gi tommelen ned til at flystripa på Rygge holdes militæroperativ.

Vil påkoste minst mulig

Forsvaret har tidligere regnet seg fram til at det vil koste rundt 40 millioner kroner i økte, årlige utgifter å overta driften av flystripa. Luftforsvaret bes se på muligheter for å spare mest mulig penger.

«Det forutsettes at det velges en mest mulig kostnadseffektiv løsning knyttet til etableringen av driftsorganisasjonen, herunder dimensjonering av personell og materiellbehov. Muligheten for å benytte seg av eksterne løsninger for brann-, rednings- og plasstjeneste skal vurderes», lyder oppdraget.

Kan redde arbeidsplasser

I dag er det Rygge Sivile lufthavn AS (RSL) som driver brann-, rednings- og plasstjenesten. Markedssjef Silje Thoresen forteller at de ansatte der har fått oppsigelsesbrev. Hun utelukker ikke at noen av arbeidsplassene kan bli reddet takket være Forsvaret.

– For å ha en flyplass åpen må visse tjenester være på plass. Brann-, rednings- og plasstjenesten er ett eksempel. For vår del planlegger vi å stenge fra 1. november, men hvis andre aktører har behov for de samme menneskene er det bare fint for dem det gjelder, sier hun.

Bedre enn ingenting

Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien mener det er veldig positivt at Forsvaret forbereder seg på å ta over.

– Aller mest ønsker jeg meg en sivil flyplass, men det er også viktig at investeringene blir ivaretatt. Jeg er glad for at Forsvaret er enig i at det er viktig for forsvaret av landet å ha en militær flyplass på Rygge.

Hun er også glad for at det kan redde noen av arbeidsplassene knyttet til brann-, redning- og plasstjenesten.

– Det vil nok stille litt større krav til beredskapen, fremfor bare det å ha en helikopterbase, sier hun.