Nyheter

Moss er den beste byen å bo i

topplassering: Moss havner høyest av alle Østfold-kommunene på årets kommunebarometer. Med helsesektoren går det verre.

Bilde 1 av 2

Moss leverer de beste tjenestene til sine innbyggere av alle kommunene i Østfold, og med god margin. Det kommer fram i Kommunal Rapports kommunebarometer for 2016, som ble offentliggjort tidligere denne uka.

– Det er selvfølgelig alltid gøy å være best, sier ordfører Tage Pettersen (H).

I barometeret havner Moss på en 18. plass, ned ett hakk fra i fjor. Det er likevel en betydelig oppgang fra 2014, hvor kommunen lå helt nede på 208. plass. Den neste på lista fra Østfold er Hvaler på 85. plass.

Kontroll på økonomien

Den oppløftende plasseringen er et resultat av god økonomistyring, tror Pettersen.

– Det er nesten 130 forskjellige kriterier i barometeret hvor noe går på kvalitet og noe på ressursbruk, men det er forhåpentligvis et utslag av at vi har hatt fokus på resultater og økonomistyring, som det har vært jobbet mye med det siste året, sier han.

Dårligere på helse

Selv om Moss scorer høyt totalt sett, er det noen områder kommunen ikke gjør det like bra på. Når det gjelder helsetjenester og sosialtjenester, ligger Moss på henholdsvis 205. og 223. plass i Norge.

– For mange av kriteriene har vi et potensial til å ta tak, og det er det jeg synes er så fint med dette barometeret. Det hjelper oss i forbedringsarbeidet fordi vi kan se den årlige utviklingen for ulike tjenester og sektorer slik at vi kan sette inn tiltak som hever oss, sier Pettersen.

Barometeret fra Kommunal Rapport er basert på 126 nøkkeltall hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Disse er fordelt på 12 ulike sektorer. Kommunebarometeret publiseres hvert år to ganger i året, hvor juli-utgaven er den endelige rangeringen av landets kommuner.

Nyeste fra Dagsavisen.no: