Nyheter

– Moss kommunale pensjonskasse investerer i kull

Moss kommunale pensjonskasse putter penger i miljøverstinger og bryter etiske retningslinjer, hevder Framtiden i våre hender.

Gjennom ulike fond investerer Moss kommunale pensjonskasse i selskaper som er blant verdens største utslippere av C02, hevder Framtiden i våre hender (FIVH) i en ny rapport. Miljøorganisasjonen har gått gjennom pensjonskassen årsrapport fra 2015, hvor det ifølge FIVH kommer tydelig fram at kommunen putter penger i kull-, olje- og gassindustrien.

– I beste fall er dette et resultat av at politikerne ikke følger med. I verste fall er det aktiv villedning av befolkningen i Moss, sier Jan Fritjof Knudsen i FIVH Moss og Omegn.

Bryter kullkriteriet

Flere av selskapene Moss investerer i, møter ikke kriteriene satt av Statens Pensjonsfond Utland (SPU), skriver FIVH i rapporten. Et av disse er «kullkriteriet». Det sier at SPU skal trekke seg ut av selskaper som får mer enn 30 prosent av inntektene sine eller baserer mer enn 30 prosent av virksomheten sin på kull. I den lokale pensjonskassens portefølje er blant annet Nordea Stabile Aksjer Global, som investerer i selskapet Pennsylvania Power and Light. Ifølge FIVH er 92 prosent av dette selskapets virksomhet knyttet til kull. Det betyr at pensjonskassen bryter kullkriteriet og må trekke seg ut av selskapet, mener miljøorganisasjonen.

– Pensjonsfondets investeringsprofil er verre en Statens pensjonsfond utland. De har hatt mulighet til å trekke seg ut av disse selskapene, men ikke gjort det, sier Torill Sørensen i FIVH.

Liten beslutningsmakt

FIVH krever nå at det lokale fondet fatter et vedtak om å tilbakekalle alle investeringene i kull-, olje- og gassindustrien etter modell fra Oslo kommune, som i fjor valgte å trekke seg fra alle kullselskap.

– Moss kommune risikerer å bli hengende etter en lang rekke andre norske kommuner, som har pengene sine plassert i KLP. Her har de en aktiv forvaltning for å kaste ut kullselskaper, sier Sørensen, og får støtte fra varaordfører Benedicte Lund i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Ifølge kommunens retningslinjer skal alle innkjøp være bærekraftige og følge både miljøkrav og etiske krav. Vi ønsker ikke at Moss skal være dårligere enn verken Oslo eller Oljefondet og vil forsøke å påvirke slik at pensjonsfondsmidlene får en miljøvennlig investeringsprofil, sier Lund.

Politikerne har imidlertid begrenset beslutningsmyndighet over fondet, påstår hun.

– Vi som politikere har mindre å si over pensjonsfondet enn andre virksomheter der kommunen er eier. Kommunen kan ikke instruere fondet, men vi kan mene noe om det, sier Lund.

Gruppeleder i Venstre, Sindre Mork, hevder på sin side at bystyret både kan og bør påvirke pensjonskassa.

– Som eier av pensjonskassen kunne kommen gått inn og gitt dem retningslinjer, men det er ikke flertall for det. Vi mener det vil være mer lønnsomt å investere i fornybare enn fossile selskaper. Det mener tydeligvis ikke flertallet i bystyret eller pensjonskassa selv, sier Mork.

Det lyktes ikke Moss Dagblad å få en kommentar fra Moss kommunale pensjonskasse fredag.