Nyheter

– Ikke for sent å snu om flyavgift

Østfolds stortingsrepresentanter kan fortsatt velge å stemme mot flyavgiften, minner Irene Johansen (Ap) i finanskomiteen om.

Flertallet i nevnte komité foreslo i går ingen endringer i den allerede innførte flypassasjeravgiften, som fra 29. oktober vil sørge for at Moss lufthavn Rygge legges ned. Dermed går komiteen inn for at Stortinget 17. juni fatter et endelig vedtak for avgiften når revidert statsbudsjett legges fram.

Samtidig har opposisjonen lagt fram sine forslag til revidert. For Aps del innebærer det at flypassasjeravgiften ikke er en del av inndekningen.

– Nå er det totalen i vårt forslag som gjør det mulig, men vi har for eksempel foreslått økte dieselavgifter og økning i en rekke CO2-avgifter i stedet. De 700–800 millionene staten nå skal tjene på flyavgiften årlig, har vi dekket inn på andre måter, sier Irene Johansen (Ap) fra Moss, og sender et siste stikk til bysbarna og Frp-representantene Erlend Wiborg og Ulf Leirstein.

– Det er ennå ikke for sent å snu. Det er mulig for Østfold-representantene å stemme for vårt budsjettalternativ og mot denne avgiften, sier hun.