Nyheter

Døde etter tabbe

Under en akutt operasjon glemte sykehusansatte en kompress i pasienten, som dermed måtte re-opereres. Senere samme dag døde pasienten.

Det er bare 1 av totalt 21 alvorlige hendelser, såkalte 3-3-meldinger, Sykehuset Østfold har offentliggjort siden januar.

Sykehustabben påførte pasienten er uakseptabel risiko, konkluderer Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) i denne saken. Utvalget kan imidlertid ikke svare på om det gjenglemte utstyret førte til pasientens død.

– Vi kan ikke med sikkerhet si hvorvidt dette var en medvirkende årsak til at pasienten døde senere samme dag, men vi antar at det ikke hadde noen særlig betydning, sier Jostein Vist, utvalgsleder i PSU.

Tilhører sjeldenhetene

De ansatte oppdaget raskt at en kompress manglet, og fikk dette bekreftet med røntgen. Pasienten lå fortsatt i narkose, men kroppen var ifølge Vist allerede sydd igjen. Det var snakk om en eldre pasient med svært nedsatt allmenntilstand.

– Fremmedobjekter i kroppen vil kunne by på store komplikasjoner dersom noen går med den etter at de er ferdigbehandlet. Heldigvis ble dette raskt oppdaget. Samtidig er det svært sjeldent dette skjer, sier Vist.

Fikk ektefellens medisin

Her er noen av de andre alvorlige hendelsene sykehuset har rapportert inn de siste månedene:

* Under en vevsprøve kollapset lungen til en pasient. Etter å ha fått behandling ble pasienten sendt hjem. To dager senere ble vedkommende funnet død i sitt eget hjem. Årsaken var en kollapset lunge.

* En transplantert pasient fikk av ukjent grunn ikke tre av de viktige medikamentene vedkommende skulle ha. Dette kunne ha ført til avstøtning av transplantert nyre.

* Da en pasient skulle skrives ut, ble det oppdaget at vedkommende hadde fått både sine egne og sin ektefelles medikamenter under oppholdet på sykehuset.

– Feilmedisinering er på ulike måter den feilen som forekommer hyppigst, både i vårt og på andre sykehus. Det er risiko forbundet med all medisinering og det viser saker som dette, kommenterer Vist.

Les også: Respirator til nyfødt barn sviktet

Mye feilkommunikasjon

Et annet gjennomgående nøkkelord blant sykehusets 3-3-meldinger er feilkommunikasjon.

– Jeg tror vi må forholde oss til at vi alltid vil oppleve visse feil knyttet til kommunikasjon, sier Vist.

Mer fra Dagsavisen