Nyheter

Barnehageleder krever lov om bemanning

Prat og intensjoner hjelper ikke – bemanning i barnehager må lovfestes, mener barnehageleder Royne K. Berget, som frykter konsekvensene av stadig underbemanning.

Bilde 1 av 2

I dag tidlig reiser han fra Rygge til hovedstaden, hvor det blir åpen høring om Stortingsmelding 19 – «Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen». Den har skapt mye debatt og resultert i barnehageopprør på sosiale medier.

– Det har vært mye prat de siste par årene om å få på plass en bemanningslov innen 2020. Loven er imidlertid ikke nevnt med ett ord i denne stortingsmeldingen, refser Berget, som er daglig leder i Smedhusåsen barnehage.

Han viser blant annet til dette avsnittet på side 71 i stortingsmeldingen:

«Det er faglig enighet blant forskere om at personalets kompetanse og voksentettheten i barnehagen er de viktigste faktorene for barns trivsel og utvikling».

– Likevel gjøres det ikke noe konkret for å øke antall ansatte på jobb til enhver tid. Jeg savner en lov som regulerer dette, sier Berget.

Les kronikk på Nyemeninger.no: Store mangler i barnehagemeldingen

Frykter liv kan gå tapt

Han frykter konsekvensene av det han beskriver som nærmest en konstant underbemanning mange steder. Bare i forbindelse med vaktskifter, noen få timer midt på dagen, har barnehagene bemanningen som kreves, påpeker han. I verste fall kan barns liv gå tapt som følge av for få hender og føtter til å passe på de små, frykter Berget.

– Ja, det er jo ytterste konsekvens. Overgrepstilfeller, som de som ble avdekket i Bergen nylig, er et annet eksempel på hva som kan gå under radaren når de ansatte er for få. Og selvfølgelig øker risikoen for ulykker og forsvinninger, samtidig som det blir vanskeligere å tilrettelegge for barnas behov og fange opp utestenging og mobbing, sier han.

Berget mener man kan snakke om god kvalitet i landets barnehager først når mange nok kompetente voksne er på jobb hele barnehagens åpningstid.

– Nå har vi en bemanningsnorm som kan tøyes og tolkes, og et tilskuddssystem som gjør at kommuner kan spare og at eiere kan tjene penger på barnehagedrift. Det er alt annet enn til barnas beste, kjære politikere, lyder Bergets appell.

Les også: Barn kartlegges til ingen nytte

Viktig for foreldrene

Mossingen Marie Skinstad-Jansen leder det nasjonale foreldreutvalget for barnehager (FUB), som kommer til å reise spørsmålet i den åpne høringen i dag.

– Blant henvendelsene vi får flest av er nettopp de som stiller spørsmål ved om det er nok bemanning i barnehagene. Foreldre er opptatt av sikkerhet. Så dette kommer vi til å kommentere i høringen. Vi ønsker at det står noe om en bemanningsnorm i stortingsmeldingen, og normen vi tar sikte på er èn voksen per tre barn under tre år – og èn voksen per seks barn over tre år, sier hun.

Barnehageopprøret på nett

Barns frie lek er truet, mener mange debattanter på sosiale medier.

– Det foregår massiv mobilisering i barnehagesektoren, og det vil nok merkes godt i forbindelse med høringen i dag, tror Royne K. Berget.

Facebook-gruppa Barnehageopprør 2016 har passert 5.000 medlemmer. På Twitter deltar både politikere og andre i debatten under emneknaggen #bhgopprør2016. I barnehageopprøret på nett er det hovedsakelig barns frie lek som engasjerer. For Stortingsmelding 19 handler også om mer struktur og opplæring i barnehagen.

– Det er merkelig at den norske modellen blir sett opp til ute i Europa, mens vi her hjemme ønsker å bevege oss nærmere det resten av Europa vil bort fra, mener Berget.

Mer fra Dagsavisen