Nyheter

Sykehuset Østfold rotet bort dødt foster

Etter at deres ufødte barn døde, ønsket de etterlatte at fosteret skulle obduseres og sendes til en minnelund. I dag kan ikke sykehuset dokumentere hvor det har blitt av.

Bilde 1 av 2

Det hele startet da en av deres kvinnelige pasienter opplevde et ufrivillig svangerskapsavbrudd svært tidlig i graviditeten. Flere måneder senere fikk hun beskjed via en lege at sykehuset ikke kan se at det er gjennomført en obduksjon, og at de ikke med sikkerhet kan si hva som har skjedd med fosteret.
– Dette er svært beklagelig og en uakseptabel feil, sier Bjørn Hødal, sykehusets kommunikasjonssjef.

Krøll under papirarbeidet

Det avdøde fosteret forsvant i løpet av fjoråret. Etter det ufrivillige svangerskapsavbruddet ble barnet sendt til sykehusets avdeling for patologi.

Der forsvinner alle spor.

– Vi er trygge på at det er på minnelunden. Vi kan ikke dokumentere det, men vi har utelukket alle andre mulige scenarioer, sier Hødal.

I dag vet sykehuset fortsatt ikke hva som gikk galt.

– Sannsynligvis dreier det seg om en feil med rutinene våre. Begjæringen om obduksjon ble ikke gjort elektronisk, kun gjennom et fysisk skjema.

– Burde ikke det fysiske skjemaet ha vært nok?

– Nei, det viser denne hendelsen at det ikke er, svarer kommunikasjonssjefen.

Gjennomgår rutinene sine

Med andre ord ble fosteret sendt direkte til minnelunden uten at verken sykehuset eller minnelunden visste hvem levningene egentlig tilhørte.

Etter en samtale de to partene hadde seg imellom, viste det seg at minnelunden heller ikke har registrert at fosteret var mottatt. Dette skyldes trolig at det ikke fulgte dokumentasjon med, ifølge Hødal.

– Det er sykehusets ansvar å sørge for, sier han.

Kommunikasjonssjefen er ikke kjent med at sykehuset har hatt noen lignende glipp før. Nå lover de å bedre rutinene sine.

– Vi vil sikre at dokumentasjonen gjennomføres elektronisk og at det blir mer sporbart. Samtidig vil vi gå gjennom rutinene for dokumentasjon ved overføring til minnelunden.

Ubesvarte spørsmål

Hensikten med obduksjonen var ifølge Hødal å gi de etterlatte mer svar.

– Det var viktig for dem, derfor beklager vi at vi ikke kan gi dem svarene de ønsket, sier han.

Ifølge kommunikasjonssjefen har de etterlatte fått god oppfølging fra sykehusets kvinneklinikk i etterkant.

– Det har vært viktig for dem at dette ikke skulle skje igjen, sier han.

Forsinket svar

I ettertid av hendelsen klaget paret sykehuset inn til Fylkesmannen i Østfold, som åpnet en tilsynssak. De ga sykehuset tre uker på seg for å komme med en redegjørelse av hva som hadde skjedd. Tre uker senere hadde de ikke mottatt noe svar. Etter nesten seks uker sender Fylkesmannen en purring til sykehuset. Så blir det stille igjen.

Ikke før de var halvannen måned på etterskudd, sendte sykehuset en redegjørelse til Fylkesmannen.

Hødal kan ikke forklare hvorfor det tok så lang tid, og beklager at sykehuset ikke har overholdt Fylkesmannens tidsfrister.

– Uakseptabelt

Saken er per i dag fortsatt til behandling hos Fylkesmannen. De har ennå ikke kommet med noen konklusjon og fastslått hvilke konsekvenser dette vil få for sykehuset. Inntil da ønsker de heller ikke å kommentere saken, men vi får opplyst at ingen av de ansatte der har hørt om noen tilsvarende sak før. Det har heller ikke Marianne Ek, pasient- og brukerombud i Østfold.

– Dette er helt uakseptabelt. Slikt skal ikke skje. Alle har rett til en verdig avslutning. Det er spesielt viktig for foreldre som har mistet barnet sitt og er i en sorgprosess, mener hun.

Alltid en viss risiko

SV-politiker May Hansen fra Moss har vært jordmor i 40 år. Hun forteller at rutinene har blitt mye bedre siden hun først startet i yrket, men at det er umulig å sikre seg helt mot tabber som dette.

– Så lenge det er mennesker som behandler saker, kan det skje feil, påpeker hun og legger til:

– Det er klart at dette er veldig følsomt for dem det gjelder. Det er viktig å vite hvor barnet ligger, enten det er på en minnelund eller et annet sted. Det å få en avslutning på et liv, selv om det ender før en fødsel, har vist seg å være betydningsfullt for de etterlatte.

De etterlatte i denne saken ønsker ikke å gi noen kommentar, får Dagsavisen Moss Dagblad opplyst.

Mer fra Dagsavisen