Nyheter

– Primitiv løsning

Flyseteavgiften vil ha klimaeffekt, men det gir ingen mening at det skal være dobbelt så dyrt å fly til Florø som til Thailand, sier Harald Thune-Larsen.

Bilde 1 av 2

Han er forskningsleder ved avdeling for økonomi og logistikk på Transportøkonomisk institutt, hvor han forsker på samfunnsøkonomiske metoder og modeller.

– Jeg mener det bør være avgifter på luftfart, men synes flyseteavgiften er primitiv. Man skal betale avgiften tur-retur for innenlandsreiser, men bare én vei når man reiser utenlands. Da blir det dobbelt så dyrt å reise til Florø som til Thailand, mens den lengste reisen jo er betydelig mer miljøfiendtlig. Sånn sett er avgiften uheldig utformet. Man bør betale klimaavgift i forhold til hvor mye man bidrar til å forurense, er Thune-Larsens klare tale.

– Ryanair vil ikke tape

Han forstår godt at Ryanair ser seg om etter baser hvor avgiften på 80 kroner ikke finnes, men kjøper ikke teorien om at lavprisselskapet med den nye avgiften vil begynne å tape penger per billett i stedet for å tjene dem.

– Nei, det har jeg ingen tro på. Det siste halvannet året må drivstoffkostnaden ha sunket med mer enn 80 kroner per rundtur, så de kommer ikke noe dårligere ut enn før. Men det er åpenbart at det blir mer attraktivt for dem å fly andre steder. Der avgiften ikke finnes vil de tjene mer penger, påpeker han.

Thune-Larsen tror likevel avgiften vil gi en viss klimaeffekt dersom Rygge-flyplassen legges ned, selv om norske myndigheter etter hans mening bare flytter problemet.

– Jeg tror mange reiser vil bli kuttet ut selv om en del passasjerer vil dra til Gardermoen i stedet. Dermed har det en effekt. Vi ser at mye av trafikken på Rygge har kommet i tillegg til flytrafikken på Gardermoen. Men det er også et poeng at problemet flyttes ut i Europa dersom Ryanair flytter rutene sine til andre steder, slår han fast.

– Rygge-exit vil ha effekt

Han er positiv til avgifter på luftfart fordi forurensningen er mer omfattende enn CO2-utslippene, som omfattes av det europeiske kvotesystemet.

– Flyene står også for utslipp av vanndamp, som medfører skydannelse, og av nitrogenoksider, som under gitte forhold kan påvirke klimaet ved økt dannelse av ozon. Og ozonlag på rundt 10.000 meters høyde bidrar til å varme opp jorda.

Også professor i samfunnsøkonomi, Knut Einar Rosendahl ved handelshøyskolen i Ås (NMBU), mener avgiften vil ha en viss positiv effekt på klimaet ved at noen færre reiser. Hvis Rygge legges ned, vil avgiften føre til en større reduksjon i flyreiser og utslipp, tror han.

– Jeg tror økte utslipp fra biltrafikk til Gardermoen blir mindre enn utslipp fra flytrafikken til og fra Rygge. Altså tror jeg den positive effekten av at Rygge legges ned er større enn konsekvensene av økt biltrafikk, sier Rosendahl, som forsker på forholdet mellom miljø og økonomi og effekten av klimapolitikk. Han var i 2014 medlem av regjeringens Grønn skattekommisjon.

Nyeste fra Dagsavisen.no: