Nyheter

Presser de små

Regjeringen gasser på for å få flere sammenslåinger. Det nye foreslåtte inntektssystemet setter ytterligere press på kommuner som Våler og Råde.

Inntektssystemet er nemlig tilpasset en ny kommunestruktur, med færre og større kommuner enn i dag. I forslaget endres kriteriene for fordeling av basistilskudd, som i hovedsak dekker administrasjonskostnader.

Mens kommuner som er ufrivillig små fortsatt vil få dette som før, vil kommuner som er frivillig små få et lavere tilskudd. Med «frivillig» menes i dette tilfellet kommuner som velger å stå alene, uten å ha reelle distriktspolitiske utfordringer, og med kort avstand til større naboer.

– Problemet med dagens inntektssystem er at det belønner kommuner som velger å være små, og straffer kommuner som slår seg sammen, sier statsråd Jan Tore Sanner (H) til Kommunal Rapport.

Uenig i metoden

Hans Petter Karlsen, rådmann i Våler, sier det er for tidlig å si noe om hvor stor del av kommunens budsjett som kan bli berørt av de foreslåtte endringene.

– Men når det gjelder strukturkriteriet er det vanskelig å se for seg at Våler kommer uberørt unna, sier han.

Forslaget er ute på høring fram til mars og endelig modell vil bli presentert i kommuneproposisjonen for 2017 i mai.

Også ordfører Reidar Kaabbel (Sp) mener det er for tidlig å si nøyaktig hvordan forslagene kan slå ut for Vålers del.

– Jeg har hørt at over 300 kommuner i landet vil tape på en slik omlegging, inkludert alle i Østfold.

– Føler du forslag som dette er med på å presse kommuner som Våler til å slå seg sammen?

– Stortinget har vært veldig klar på at sammenslåing skal basere seg på frivillighet. Dette er en retning jeg er uenig i, svarer han.

Et dytt i baken

Råde, bygda mellom byene, har i sitt formannskap sagt nei til å gå videre med en sammenslåing i mosseregionen, men saken har foreløpig ikke blitt behandlet i kommunestyret. Rådmann Morten Svagård forteller at heller ikke de har hatt tid til å gjennomgå det foreslåtte inntektssystemet grundig nok ennå, for å se hvilke økonomiske konsekvenser det kan få for kommunen.

– Det blir spennende å se nærmere på. Dette blir ett av mange elementer inn i kommunereformarbeidet, men et viktig et.

– Vil forslaget være et argument for å slå seg sammen med andre kommuner?

– Ja, det vil det kunne være. Det er klart og tydelig at regjeringen legger fram virkemidler som dette for å stimulere til sammenslåinger, svarer han.

Mer fra Dagsavisen