Nyheter

Politikerne sov i timen

Da fylkesrådmannens innstilling til hvem som skulle få penger ble banket gjennom, var ikke politikerne klar over hva de stemte for. Nå angrer de.

Som Moss Dagblad skrev i går, fikk House of Foundation avslag på sin søknad til fylkeskommunen om å få 120.000 kroner til årets Møllebyen litteraturfestival. Nå viser det seg at manglende saksforberedelser og oppmerksomhet har hatt betydning for avgjørelsen.

Treghet i administrasjonen

Det som skjedde var at det ble utdelt en oppdatert liste til politikerne over hvem som hadde søkt om hva i forkant av møtet. Ifølge Svein Helge Treimo, fylkesmannens kulturrådgiver og saksbehandler, ble denne sendt på mail og lagt ut på fylkeskommunens nettsider «et par-tre dager» før selve møtet. Først i denne listen sto House of Foundation og to andre søkere oppført.

Problemet var at partiene da allerede hadde hatt sine gruppemøter, hvor de bestemmer seg for hvordan de stiller seg til hver enkelt sak. I tillegg var det ytterst få politikere, om noen, som i det hele tatt hadde sett gjennom de nye, oppdaterte sakspapirene i forkant av møtet.

Så ikke på den nye listen

Søknadene blir behandlet av en fagkomité ved fylkeskultursjefen. Endelig vedtak gjøres av Opplærings-, kultur- og helsekomiteen. I den sitter blant annet SV-politiker May Hansen fra Moss. Hun ble først klar over den oppdaterte listen på selve møtet, da et vedtak skulle fattes.

– Listen med søknader ble lagt på bordet under møtet. Den er ikke kommet med i gruppebehandlingen, bekrefter hun.

Dersom politikerne mente at det var grunn til å utsette saken på grunn av de sene dokumentene, eller at de ikke hadde satt seg godt nok inn i saken, kunne de gjort det. Det ble ikke gjort. I stedet ble fylkesordførerens innstilling enstemmig vedtatt.

– Har dere vedtatt innstillingen uten å ha visst hva det har betydd?

– Det har vært en glipp her. Vi gjør alle feil, sier Hansen, og legger til:

– De bør få en ny vurdering.

Det mener også Siv Jacobsen, Aps gruppeleder i fylkestinget.

– Den oppdaterte lista ble bare levert over bordet på møtet. Det var ingen grunn til å se på den én gang til. Reelt sett ble ikke saken behandlet politisk, framholder hun.

– Vi kan ikke påvirke mye

Simen Nord (H) deltok også på møtet. Han hevder derimot at han visste at House of Foundation ville få null kroner da han stemte for vedtaket.

– Hvorfor stemte du ja?

– Fordi ordningen er slik at det er sterke føringer på at man ikke endrer på rådmannens innstilling. I det siste har det åpnet litt for at man kan komme med små endringer.

– Men er det ikke nettopp derfor dere politikere er der?

– Jo, men dagens flertall har satt av en viss mengde penger, og da kan ikke alle få det de søker om, svarer han.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Endret forklaring

Shakeel Rehman (Ap) var den siste mossepolitikeren som deltok på møtet.

– Var du klar over at et ja til innstillingen ville bety at House of Foundation ikke fikk noen støtte til litteraturfestivalen?

– Ja, dessverre.

– Tror du det ville vært et flertall i komiteen hvis det hadde blitt fremmet et forslag om å bevilge House of Foundation den støtten de ba om?

– Ap ville i hvert fall stemt for det.

– Hvorfor fremmet dere da ikke et slikt forslag selv?

– Jeg tror på mange måter at det gikk litt fort i svingene her. Jeg ble klar over det litt senere på kvelden da jeg ble kontaktet av Martin (Sørhaug, journ.anm.).

– Så egentlig visste dere ikke hva dere stemte for?

– Det stemmer.

Skuffet og sjokkert

Dersom ikke Martin M. Sørhaug ble skuffet nok da han hørte at de ikke hadde blitt tildelt noen penger, skulle den skuffelsen få lov til å vokse enda litt til, da han fikk vite hvordan den politiske prosessen hadde gått.

– Dette viser bare at prosedyrene ikke er kvalitetssikret nok. At vi bare lå på sakslista i et par dager før møtet, er altfor kort tid. I tillegg virker det helt usannsynlig for meg at man godkjenner et vedtak uten at man har satt seg ordentlig inn i dokumentene først, sier han.

For å klage på avslaget, må begrunnelsen være en saksbehandlingsfeil. Det kan ikke klages på den faglige vurderingen.

Mer fra Dagsavisen