Nyheter

Kraftige lønnskutt etter privatisering

TAKKET NEI: - Jeg fikk tilbud om en lønnsreduksjon på rundt 20 kroner i timen. Det takket jeg nei til.

Det sier Øyvind Trondstad. Han var tilkallingsvakt som helsefagarbeider på Orkerød sykehjem, og hadde 203 kroner per time da institusjonen var i kommunal drift.

- Fikk hakeslepp

Trondstad var sykmeldt da Norlandia Care overtok driften 1. september i år, men meldte seg til tjeneste igjen da sykmeldingsperioden var over.

- Avdelingslederen ønsket meg velkommen tilbake, men fastslo at den nye timelønnen var 184 kroner. Jeg må innrømme at jeg fikk hakeslepp, og fortalte at jeg faktisk hadde mer enn ti års fartstid. Det var avdelings­lederen klar over, men det private regimet på Orkerød hadde en annen lønnspolitikk enn Moss kommune. Ut fra min stillingsprosent ville jeg tape omkring 30.000 kroner årlig på å ta nøyaktig den samme jobben jeg hadde tidligere. Det var uakseptabelt, og derfor takket jeg nei til «tilbudet», sier Trondstad.

Lønnskutt

Han var heldig og hadde også en stilling i hjemmesykepleien i Rygge kommune. Dermed kunne han si fra seg Orkerød-jobben uten å bli arbeidsledig.

- For mange andre er situasjonen annerledes. Jobbene står ikke i kø. De velger ikke å jobbe for Norlandia Care, men har ikke sett muligheter til å skaffe seg andre jobber, sier Trondstad.

Han nevner at det nylig ble utlyst en stilling som helse­fagarbeider i Rygge kommune. Da var det 98 søkere til stillingen.

Det er flere ansatte ved Orkerød sykehjem som forteller lignende historier som Trondstad. Felles for dem er at de ikke ønsker å stå fram med navn og ansikt i mediene. Men det er lønn og pensjonsavtale som er bøygen for mange.

Tilkallingsvakter og vikarer får 20 til 30 kroner lavere timelønn enn tidligere. Nyansatte blir tilbudt lavere lønn enn dem som har vært fast ansatt over en tid.

Fagforeningen greide å demme opp for de verste forholdene ved at de fast ansatte fikk beholde den kommunale tarifferte lønna. Men det skjedde etter tøffe forhandlinger.

Privatiseringsiver

- Eksempelet til Øyvind Trondstad illustrerer problemet med privatisering av sykehjem, sier leder i Fagforbundet Moss og Våler, Hilde Torgersen, og fortsetter:

- Norlandia Care kan underby kommunen når det gjelder drift av sykehjem fordi de har mulighet til å senke lønninger på personellet, og legge opp til dårligere pensjonsordninger enn det er i kommunale virksomheter. Når det er knapphet på jobber i flere av de yrkesgruppene som er representert på sykehjemmene, er det vanskelig for de ansatte å bytte arbeidsplass. Mange er også stolte av jobben de gjør, og ønsker å fortsette, selv om lønn- og arbeidsvilkår blir svekket. Dette er ingen god utvikling, sier Torgersen.

paul.norberg@dagsavisen.no

hanna.sommerstad@dagsavisen.no

- Har egen lønnspolitikk

– Alle fast ansatte som ble vi rksomhetsoverdratt, beholdt sine individuelle lønns- og arbeidsvilkår i henhold til arbeidsmiljøloven. Ekstravakter inngikk vi nye arbeidsavtaler med, etter virksomhetens
behov. De har fått individuell avlønning i henhold til vår gjeldende tariffavtale, sier direktør for eldreomsorg i Norlandia Care, Gunhild Bergsaker.

Hun forteller at de følger «egen lønnspolitikk og tariffavtale». Hva en arbeidstaker har hatt i lønn i et tidligere arbeidsforhold, er derfor ikke avgjørende for deres lønnsfastsettelse.

– Hvilket lønnsnivå har dere lagt dere på generelt, sammenlignet med hva som ble tilbudt da Orkerød var kommunalt drevet?

– Vi følger arbeidsmiljøloven og egen tariffavtale, svarer Bergsaker.

Hun forteller at de opplever stor pågang av søkere i alle stillingskategorier.

– Vi opplever at Orkerød er en attraktiv arbeidsplass, sier hun.

– Kjenner du deg igjen i fagforeningsleder Hilde Torgersens uttalelser?

– Nei. Kontrakten er vunnet på grunnlag av en konkurranse om kvalitet og pris. I Norlandia har vi god tradisjon for et godt samarbeid med fagforeningene. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere uttalelsen, sier Bergsaker.

Nyeste fra Dagsavisen.no: