Nyheter

Gigantsalg fra Entra

EIENDOMSSALG: Neste uke legges Politihuset og Statens Hus i Moss ut for salg.

- Vi ønsker å rendyrke eiendomsporteføljen vår til de fire store byene i Norge, og dermed er det blitt aktuelt å selge eiendommer i både Moss og Fredrikstad, sier kommunikasjonsrådgiver Ina Helen Østby i Entra ASA.

Selskapet eier fire bygg med til sammen sju offentlige leietakere i Moss og Fredrikstad. Det er Prins Christian Augusts Plass 3-7 og Vogts gate 7 i Moss og Brochs gate 3 og Gunnar Nilsens gate 25 i Fredrikstad. Disse byggene huser politi, kriminalomsorg, tingrett, Fylkesmannen i Østfold og Skatt Øst.

Entra ASA ble børsnotert 17. oktober i år og er det første helstatlige selskapet som er blitt børsnotert siden 2005. I forberedelsene til børsnoteringen har strategien vært å spisse kjernevirksomheten, og i den forbindelse er det kun de fire største byene i landet som er interessante.

- I vår solgte vi oss ut av Oppland og Hedmark, og nå er det fire eiendommer i Østfoldbyene som står for tur. De aktuelle eiendommene i Moss og Fredrikstad har solide leietakere med langsiktige leieavtaler. Vi ser at det er stor interesse i markedet for gode eiendommer litt utenfor Oslo og forventer at eiendommene vil være attraktive. Vi regner derfor med god interesse for disse salgsobjektene.

Lokale kjøpere?

- Er det realistisk med lokale kjøpere?

- Det er ennå tidlig i prosessen, og bygningene legges ikke ut for salg før i neste uke. Vi er opptatt av at leietakerne får solide eiere og er spent på å se interessen fra lokale investorer, sier Ina Helen Østby.

Negativt for Moss

Entra er blant de største eiendomsselskapene i Norge og er markedsleder innenfor kontoreiendom. Ved utgangen av andre kvartal 2014 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på rundt 27 milliarder kroner.

- Det har ligget i kortene en stund at Entra vil selge seg ut av Moss og Fredrikstad, sier forretningsmann og investor Widar Salbuvik og legger til:

- Det er naturlig at Entra rendyrker sin portefølje, men det er ikke positivt for Moss at de selger seg ut.

- Hvorfor?

- Entra er en stor aktør med solide økonomiske muskler. Når andre eiere kommer inn, vil de ha noe igjen for de store investeringene sine. Dette må betales av leietakerne, som dermed får høyere husleie. Høyere leiepriser kan smitte over til andre eiendomsbesittere, og dermed kan Moss bli en mindre attraktiv by for gründere og firmaer utenfra.

Halv milliard?

- Er du en aktuell kjøper?

- Nei. Jeg synes det er viktigere å utvikle enn bare å drive eiendommer. Både Politihuset og Statens Hus er veldrevne eiendommer, og da er de ikke spesielt interessante for meg, sier Salbuvik.

Entra har foreløpig ikke gitt noen prisantydning, men ifølge Widar Salbuvik er det en tommelfingerregel å gange netto leiepris med 15 når eiendomspriser skal fastsettes. De fire eiendommene i Østfold-byene gir nær 35 millioner kroner brutto i årlige leieinntekter. Netto leieinntekter blir noe lavere, sannsynligvis nær 30 millioner kroner. En sannsynlig prisantydning for de fire bygningene blir da rundt 450 millioner.

- Det er ikke uvanlig at et meglerhus setter sammen et eiendomssyndikat, bestående av flere investorer som kjøper denne type eiendommer, sier Salbuvik.

paul.norberg@dagsavisen.no