Nyheter

Skal ikke lenger lagres hjemme

TIL RYGGE: Inntil nå har personell fra Heimevernet lagret personlige våpen privat. Nå skal våpnene oppbevares militært. For flere, deriblant HV Moss, blir det på Rygge.

Det betyr at over 3.000 soldater fra Østfold og Vestfold må levere fra seg våpnene sine. I all hovedsak dreier det seg om automatgeværet AG-3.

- Vi har nettopp startet opp nå. Vi planlegger ikke å innkalle mannskap kun for å levere inn våpnene, men gjør dette i forbindelse med neste gang de er inne til årlig trening. Derfor vil det ta en del tid før alt er levert inn, forklarer major Jan Petter Lie, nestkommanderende og stabssjef i Oslofjord Heimevernsdistrikt (HV-01).

Våpen er blitt borte

HV Moss sendte fredag ut en fellesmelding til mannskapene sine, der de redegjør avgjørelsen.

- Forsvarssjefen har nulltoleranse for avvik, noe HV har store problemer med å unngå med dagens ordning og praksis, står det blant annet i meldingen.

Ifølge Lie skjer endringen i lagringsmetoden på bakgrunn av en ny gjennomgang og vurdering av dagens løsning.

- I lys av omdømmet til samfunnet og krav til forvaltning har man bestemt at den beste løsningen er å sentrallagre personlig våpen, sier han og legger til:

- Forsvaret har høye krav til at våpen skal forvaltes på en forsvarlig og rydding måte. Det har vært tilfeller der enkelte ikke har greid å redegjøre for hvor våpenet har vært.

- Har det også skjedd i HV-01?

- Ja, og jeg tror det har skjedd i mange HV-distrikter. Men det er heldigvis snakk om få tilfeller. Ved eventuelt tapt våpen vil Forsvaret vurdere å nedsette en kommisjon og politianmelde saken, svarer han.

Raskere responstid

Endringen berører hele Heimevernet, ikke bare HV-01. Inntil nå har HV-mannskapene lagret våpen hjemme, dog uten tennstempel og ammunisjon. Våpnene har også måttet gjennomgå en teknisk kontroll før treninger.

- Det blir lettere å få til når de er lagret sentralt her hos oss. Slik jeg ser det er dette kun positivt. I forhold til krav til beredskap blir det faktisk enda bedre. Våpnene får den tekniske kontrollen regelmessig, og på oppsetningssted vil soldatene få utlevert våpen og ammunisjon i én komplett pakke.

- Gjelder den nye regelen også innsatsstyrken?

- De blir også vurdert i forbindelse med dette, og i utgangspunktet er det tiltenkt tilsvarende for dem, svarer Lie.

kenneth.stensrud@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: