Nye Nav-tall: Slik rammes lokale bedrifter og arbeidstakere av koronakrisen

I løpet av drøyt to uker i mars sendte 66 mossebedrifter ut varsler om permitteringer, nedbemanning eller innskrenket arbeidstid. 1.133 arbeidstakere er berørt.

I en pressemelding fra Nav Øst-Viken – som dekker alle kommuner i tidligere Østfold og Akershus, med unntak av Asker og Bærum – opplyses det at de har fått inn varsler om permitteringer, innskrenkning av arbeidstid eller nedbemanning fra totalt 861 bedrifter i sitt dekoningsomårde i perioden 9. til 24. mars.

– Det er viktig å understreke at dette kun gjelder bedrifter med 10 personer eller mer. Totalt gjelder det varsler for 22.343 ansatte. Dette utgjør 5.9 prosent av arbeidsstyrken totalt i regionen, heter det i pressemeldingen.

– Til og med 24. mars 2020 ble slike varsler sendt per post. Etter denne datoen blir alle varsler sendt over nettløsning. Denne faktaoppsummeringen benytter registreringer innkommet som post. Selv om en arbeidsgiver varsler mulige oppsigelser eller permitteringer, er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer, skriver Nav videre.

LES OGSÅ: Disse bransjene er mest berørt av permitteringer i Moss

Størst andel i Moss

Fredrikstad er den kommunen i regionen der flest bedrifter, 145, har sendt ut denne typen varsler til sine ansatte i løpet av den aktuelle perioden. 1.420 av arbeidstakerne som er bosatt her er berørt av dette, noe som utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken.

Moss er den av de tidligere Østfold-kommunene der høyest andel av arbeidsstyrken (4,8 prosent) har blitt varslet om enten permittering, oppsigelse eller redusert arbeidstid den siste tida. Der var det 66 bedrifter som så langt hadde gått til dette skrittet, noe som berører 1.133 arbeidstakere.

I Råde sendte 13 bedrifter ut varsel om mulig driftsinnskrenkning mellom 9. og 24. mars. 124 arbeidstakere er berørt av dette.

Les også: 20.000 flere helt ledige i løpet av én uke

Flyplass-sjokk

Ullensaker er utvilsomt den kommunen i region Øst-Viken som hittil er hardest rammet av koronakrisen i næringslivet. Der er hele 6.492 arbeidstakere, 31,2 prosent av arbeidstakerne, berørt.

Dette skyldes trolig i stor grad at Oslo lufthavn Gardermoen er lokalisert i kommunen.

– Næringene som er hardest rammet av effektene av korona-epidemien i Øst-Viken er tilknyttet luftfart, kjøpesentre og andre servicenæringer direkte rammet av karantenebestemmelsene, skriver Nav i pressemeldingen.

Stadige oppdateringer

Med bakgrunn i den pågående Koronaepidemien vil Nav Øst-Viken inntil videre publisere ukentlig statistikk om arbeidsmarkedet.

– Vi vil i den grad det er hensiktsmessig og mulig, etter hvert gi mer utfyllende statistikk om permitteringer, nedbemanninger og innskrenkninger i arbeidstid. Vi vet at det er et etterslep i varslene som kommer inn som gjør at det vil komme endringer i tallene uke for uke. Det er på dette tidspunktet ikke hensiktsmessig å gi informasjon om hvor mange ansatte som påvirkes per uke, heter det i pressemeldingen.