Norske matvarer er dyrest i Europa

Norge hadde i 2018 Europas høyeste prisnivå for matvarer og alkoholfrie drikkevarer sett under ett. Prisnivået lå 63 prosent over gjennomsnittet i EU.

Blant annet var prisene for meierivarer, egg, grønnsaker og kornvarer vesentlig høyere enn snittet for de 28 EU-landene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tallene kommer fram i den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen, som nylig ble publisert hos Eurostat.

Bak Norge følger Sveits. Her lå prisnivået for mat og alkoholfrie drikkevarer 60 prosent over EU-snittet.