Norske bønder mister 24 millioner kroner på grunn av regelbrudd

Bøndene har i år fått kuttet tilskuddet med 24 millioner kroner etter regelbrudd eller feil opplysninger. Mye kommer etter brudd på dyrevelferdsregelverket.

For produksjonsåret 2018 fikk 82 produsenter kutt i tilskuddet på 11,5 millioner kroner for å ha brutt regelverket for dyrevelferd, skriver Nationen.

De fleste kuttene i tilskudd kommer likevel etter at bøndene har gitt feil opplysninger. 650 bønder mistet til sammen 5,4 millioner kroner i tilskudd som følge av dette.

De øvrige kuttene kommer etter andre brudd på regelverket, mangelfull gjødselplan og mangelfull journal over plantevernmidler.

Bøndene har frist til å søke om produksjonstilskudd i oktober, og utbetalingen skjer året etter.

I fjor var det til sammen 39.621 bønder som søkte om produksjonstilskudd, og summen som ble utbetalt i år, var på nesten 9,8 milliarder kroner. I 2017 var det 40.388 produsenter som søkte, og disse fikk til sammen 11,4 milliarder kroner i produksjonstilskudd.

(©NTB)