Nordmann unngikk tap av førerkort fordi han er bosatt i Sverige

En norsk statsborger fikk sin 8. prikk på førerkortet og skulle egentlig ha mistet retten til å kjøre. I stedet nektet han å godta førerkortbeslaget og fikk medhold av Moss tingrett - på grunn av bostedsadressen.

Mannen i 50-årene ble målt til 123 km/t langs E6 forbi Storebaug i Moss 24. juni i år.

Da hadde han allerede fått en rekke prikker på førerkortet i løpet av kort tid. Den forrige overtredelsen skjedde så sent som 20. mai.

Lovbruddet i juni ville normalt sett ha ført til den 8. prikken for mannen og tap av førerkort i et halvt år. Det skjedde ikke.

Mannen godtok nemlig ikke forelegget og brakte saken for retten.

Begrunnelsen var enkel: Han var bosatt i Sverige.

Loven sier nemlig at prikkforskriften «gjelder for person[er] som er fast bosatt i Norge».

LES OGSÅ: Mindreårig gutt kjørte av veien i 154 km/t

Mente han burde miste lappen på grunn av hyppig bruk av norske veier

Påtalemyndigheten mente nordmannen likevel burde miste førerkortet.

Spørsmålet i denne saken var om domfelte skulle regnes å være fast bosatt i Norge på grunn av personlige tilknytning til landet eller ikke, forklarer politiadvokat Mona Byrkjedal.

Påtalemyndigheten argumenterte for at mannen hadde en personlig tilknytning til Norge, fordi han regelmessig returnerer til landet og hadde opparbeidet seg åtte prikker på kort tid ved å kjøre på norske veier. Derfor burde prikkforskriften også gjelde for ham, mente de.

LES OGSÅ: Mistet lappen på grunn av råkjøring forbi skole

Må likevel betale bot

Det var ikke Moss tingrett enig i.

Til tross for mannens klare tilknytning til Norge, ligger hans «personlige tilknytning» i Sverige, hvor hans hjem ligger og familie bor, slo de fast. 

Prikkforskriften får dermed, under enhver omstendighet, ikke anvendelse for siktedes forhold, er deres konklusjon.

Mannen fikk derfor beholde førerkortet.

Han må likevel betale en bot på 6.400 kroner for fartsovertredelsen.

LES OGSÅ: Politiet ransaket hjemmet til en mann i Moss tre ganger på to måneder. Samtlige ganger fant de narkotika. (+)