MOSSEVISITT: Erlend Wiborg (fra venstre), Harald Tom Nesvik og Ulf Leirstein gjestet Moss for å lytte til aksjonsleder Jonathan Parkers (to fra venstre) innspill til arbeidet med alternativ jernbaneutredning i Moss.

- Nøkkelen til jernbanen ligger lokalt og regionalt

Frp vil samarbeide med aksjonsgruppa i Moss for å få alternativ jernbaneutredning.

Av Silje Louise Waters

Jonathan Parker og aksjonsgruppa «Bedre byutvikling Moss» møtte mandag Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Harald T. Nesvik og de lokale stortingsrepresentantene fra samme parti, Ulf Leirstein og Erlend Wiborg. Temaet var alternativ utredning av jernbanetrasé gjennom Moss.

Parker framla utredningsplanene og fordelene ved aksjonsgruppas alternativ, som nå har samlet inn penger for å få gjennomført utredningen.

- Vi i Frp har fremmet forslag til transportkomiteen om en alternativ utredning, men vi ble nedstemt. Nå trenger vi hjelp fra aksjonsgruppa og fra velgerne. Nå er det siste sjanse, sa Ulf Leirstein.

Parker fortalte Nesvik at den alternative traseen vil kunne spare fire minutter i kjøretid, spare store kostnader, ikke ødelegge 87 hus, kunne åpne byen ut til fjorden og vil kunne bygges fortere.

- Hva skal til for at en statsråd griper inn når det gjøres slike overgrep mot befolkningen? For det må jo finnes en demokratisk sikkerhetsventil? undret han.

Må få med seg de lokale politikerne

Nesvik har vært på Stortinget i 19 år, og sa at veien fram mot fordeling av midler er den kritiske nå. For selv om jernbaneplanene ligger som en del av Nasjonal Transportplan (NTP), fungerer den kun som et rammeverk og et planverk man skal bygge ut fra. De neste årene skal 1.000 milliarder bevilges derfra, ifølge Nesvik.

- Verneverdige hus er ikke et argument å bruke overfor meg, jeg kommer fra Ålesund, der er alt verneverdig, lo Nesvik, men sa at kostnadsbesparelser og effektivitet bør veie tungt hos Østfold-politikerne.

- Jeg skjønner bare ikke hvorfor disse traseene alltid skal legges inn i en by. Det jeg lurer på er hvorfor man ikke er interessert i å se på alternativene? Hva er problemet? Hva er problemet med ikke å rive 87 hus? Hva er problemet med ikke å få trafikkaos i byen i fem til ti år? Hva er problemet med å åpne byen mot fjorden, spurte Nesvik retorisk, før han understreket at det er Østfold-politikerne som må handle.

- Den viktigste nøkkelen til jernbanen ligger i at partiene i Østfold må stille seg bak. Det er aldri en god løsning å si at noe er en god løsning fordi man har jobbet lenge med det. Politikere er så opptatt av det man har gjort i fortiden at man glemmer å leve i framtiden, mener han.

Utfordrer Jacobsen

Erlend Wiborg valgte samtidig å utfordre Arbeiderpartiets Siv Jacobsen til en debatt, og stilte spørsmål til hvorfor hun ikke har vært på banen.

- Hun og jeg kriger om den siste stortingsplassen. Jeg vil gjerne utfordre henne til å stille opp til en debatt mot meg, sier Wiborg.

Ulf Leirstein mener dette valget kan bety mye for jernbanesaken. De to største partiene i Østfold, Høyre og Arbeiderpartiet, har gitt tydelige signaler om at de ønsker å gå fram med den løsningen som er vedtatt, mens blant andre Rødt og Frp mener en alternativ utredning er nødvendig.

- Ingen av politikerne sier hva som er bra med den vedtatte løsningen, avsluttet Jonathan Parker.