Nesten 9 av 10 kandidater besto Statsborgerprøven i Moss

85 prosent av alle kandidatene fra Moss besto prøven for statsborgerskap i fjor.

Det er høyere enn landsgjennomsnittet på 81 prosent, ifølge en oversikt fra Kompetanse Norge, som er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve for voksne innvandrere. Den er én av to prøver som kreves for å få norsk statsborgerskap. Den andre er en samfunnskunnskapsprøve på norsk.

Kandidater trenger å kun å bestå én av disse to prøvene.

Bedre enn andre Østfold-byer

Ifølge Kompetanse Norge var det 61 kandidater som tok Statsborgerprøven i Moss i fjor. Av disse var det altså 85 prosent som besto. Det er bedre resultater enn i Sarpsborg (76 prosent) og Halden (79 prosent). Fredrikstad endte opp med samme prosentandel bestått som Moss, mens i Askim besto 86 prosent av kandidatene.

Totalt sett i Østfold klarte 81 prosent av kandidatene å få prøven godkjent.

I løpet av fjoråret var det totalt 6.244 personer som tok Statsborgerprøven i Norge. Enkelte avla prøven mer enn én gang.

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.