Nedgang på 2.656 arbeidsledige i Viken

Ved slutten av forrige uke var det registrert totalt 39.048 arbeidsledige i Viken fylke. Det er 2.656 færre enn ved forrige måling som ble utført den 02. juni.

Alle de arbeidsledige tilsvarer 6,1 prosent av arbeidsstyrken i fylket, og av de er 44,9 prosent kvinner, og 55,1 prosent menn.

På landsbasis i samme periode var det registrert 160.203 arbeidsledige, en nedgang på 11.236 fra forrige måling.
Alle de arbeidsledige tilsvarer 5,7 prosent av arbeidsstyrken i Norge.

Her ligger altså Viken fylke over landsgjennomsnittet.

Av alle de nyregistrerte arbeidsledige i Norge fra forrige uke, oppga 2.457 at de er eller kommer til å bli permitterte.
1.363 sier de har mistet jobben, eller at de kommer til å gjøre det.

I tillegg til de helt arbeidsledige er det i Viken registrert 34.292 delvis arbeidsledige, og 2.863 arbeidssøkere på tiltak.
At en arbeidssøker er på tiltak vil si at de deltar på et av Navs tiltaksprogrammer for å komme seg tilbake i jobb.