I Østfold har arbeidsledigheten gått mest ned blant de med yrkesbakgrunn fra industriarbeid (171 færre helt ledige), ifølge Nav. Her fra Aker Solutions i Moss.

Nedgang i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten i Østfold har gått ned med nesten 14 prosent i januar 2018 sammenlignet med samme måned i fjor.

Det viser en fersk oversikt fra Nav.

Ved utgangen av måneden var den såkalte bruttoarbeidsledigheten, altså summen av helt ledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak, på 5.233 personer.

Det tilsvarer 3,7 prosent av arbeidsstyrken i Østfold. I januar 2017 var bruttoledigheten på 4,3 prosent.

Tilsvarende tall på landsbasis er 3,3 prosent, ned fra 3,9 prosent i fjor. 

LES OGSÅ: Sysselsettingen i Østfold har nådd nytt bunnivå

Moss dårligst

Fortsatt er det Moss kommune som har den høyeste arbeidsledigheten i fylket. Her er 3,7 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledig, ifølge Nav.

Til sammenliging er antall helt arbeidsledige 3,4 prosent i Fredrikstad, 3,2 prosent i Sarpsborg og 3,1 prosent i Halden.

Bedring for industriarbeidere

På fylkesnivå har arbeidsledigheten gått mest ned blant de med yrkesbakgrunn fra industriarbeid (171 færre helt ledige) og bygg- og anlegg (122 færre helt ledige), ifølge Nav.

Ledigheten økte mest for helt ledige med yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid (41 flere helt ledige).