Nå skal sparekniven fram

I dag møttes formannskapet i samfunnssalen og det store spørsmålet var: Hvordan skal det skapes balanse i økonomien? Her er en kort oppsummering av Moss kommunes økonomiske utvikling i 2020.

Nylig ble det kjent at Moss kommune styrer mot et enda større underskudd i 2020 enn først antatt. Det er nå en vesentlig risiko for at kommunen ender på omtrent 200 millioner kroner i minus i 2020.

Les også: Dette skjedde på økonomikonferansen

To hovedfaktorer

Det er flere faktorer som spiller inn her, derav økte helseutgifter og tapte skatteinntekter knyttet til koronakrisen. Utgifter innenfor helsevesenet har skutt i været, og arbeidsledigheten har økt betraktelig. 

I tillegg er 2020 det første året etter sammenslåingen av Moss og Rygge kommune, og dermed var budsjettet for denne perioden det første av sitt slag.

I april ble det anslått at pandemien ville koste kommunen et sted mellom 90 og 115 millioner kroner. Tapte skatteinntekter alene ble vurdert til så mye som 80 millioner.

Koronatiltak kostbart

Helseutgiftene ble allerede i april estimert å akselerere utover året. Dette skyldes blant annet opprettelsen av koronaklinikken. Den finansieres av kommunene Moss, Våler, Råde og Vestby. Moss' andel vil beløpe seg til omlag 3,5 millioner kroner per måned, avhengig av hvor mange sengeplasser de må ta i bruk.

I tillegg er det opprettet et eget team, ledet av kommuneoverlege Kristian Krogshus, som arbeider med smittesporing. Beregnet kostnad for dette teamet er 1,7 millioner kroner per måned.

Spesielt år

Mye har endret seg siden Moss kommune la fram budsjettet for 2020 i slutten av 2019. Allerede da var oppfattelsen at den økonomiske situasjonen var krevende, med et anslagsvis underskudd på 80 millioner kroner. Det overordnede målet var på den tiden "videreførelse av driften" – nemlig å forsøke å skape balanse i økonomien. 

Totalt sett har nye Moss kommune et budsjett på rundt 4 milliarder kroner.

I juli ble det avdekket at underskuddet, i lys av koronakrisen, hadde vokst til 110 millioner kroner.

Rådmann Hans Reidar Ness la til da at kommunesammenslåingen hadde hatt en negativ effekt på budsjettet:

– Prognosen er et skattetap på 70 millioner i 2020. Sammenslåingen av de to kommunene har gitt oss 14 millioner mindre i rammetilskudd fra staten enn det vi ville fått hvis Rygge og Moss fortsatt hadde vært to kommuner. Vi har fått en del følgekostnader i kjølvannet av kommunesammenslåingen. Det er vanskelig å anslå hvor mye det utgjør, men dette var noe som statlige myndigheter ikke tok høyde for.

Les også: Galopperende underskudd i nye Moss kommunes første år

Varslet kutt i august

Fra til 15. juni til 13. juli hadde Moss ingen nye smittetilfeller, og dette var et etterlengtet pust i bakken. Men i kjølvannet av det siste smitteutbruddet, ble det allerede trange budsjettet underlagt ytterligere press. I august varslet rådmannen kutt. Men hvor det skal kuttes, er ennå ikke sikkert.

For øyeblikket er det satt i gang et prosjekt i regi rådmannen som skal forsøke å komme opp med løsninger til å skape en økonomi i balanse.

I verste fall, om ikke kommunens økonomi bedres, kan Moss havne i ROBEK-registeret. Det betyr at staten kan komme inn og sette økonomien under administrasjon. Per dags dato er det 12 kommuner på ROBEK-registret.

Les også: Planlegger kutt for å sikre økonomien