Mossekråka kan ende opp på det nye ordførerkjedet

Folk fra Moss og Rygge krangler om mossekråka så fjæra fyker. Men byikonet kan fortsatt ende opp med å bli brukt i offisielle sammenhenger.

Valget av kommunevåpen har lenge vært et hett tema blant innbyggerne. I forrige uke ble Moss og Rygge allerede slått sammen på Facebook. De deler nå samme Facebook-side. Samtidig fikk siden et nytt profilbilde: Rygges kommunevåpen.

Det fikk mange til å reagere. I løpet av de tre første timene etter at det nye profilbildet ble lastet opp, hadde det kommet over 100 kommentarer. De aller fleste uttrykte misnøye over at mossekråka var borte.

– Det er flott at folk er engasjerte, men jeg håper samtidig at vi alle kan være enige om at begge kommuner skal få noe i denne prosessen. Det er ikke slik at Rygge blir annektert av Moss. Dette er en likeverdig prosess, der det er viktig å gi og ta i begge kommuner, forteller Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien.

Foto: Skjermdump Et utvalg kommentarer etter at Facebook-siden til Moss lastet opp et bilde av det nye kommunevåpenet.

Avgjort for lenge siden

Skartlien er en av dem som har fulgt prosessen med å slå sammen kommunene tettest. Hun leder i dag fellesnemnda, som jobber med å legge premissene for den nye kommunen. Hun ledet også utredningsutvalget, som så nærmere på hvilke sammenslåingsmuligheter som fantes.

Allerede tidlig i dette utredningsarbeidet ble det besluttet at navnet på den nye kommunen skulle være Moss, mens kommunevåpenet skulle være likt det Rygge har i dag. Ifølge Skartlien var det enighet og forståelse fra politikere i begge kommuner om at det måtte bli et slikt kompromiss.

– Det var en kort debatt, forteller hun.

Skal velge seg ut nytt kjede

Tidligere mosseordfører Tage Pettersen ytret i sin tid et uformelt ønske om å muligens bevare mossekråka i ordførerkjedet til den nye kommunen – skjult på baksiden, om nødvendig.

– Det er en artig idé, sier nåværende ordfører, Hanne Tollerud.

Det er allerede bestemt at det skal lages et nytt ordførerkjede til kommunen, men ikke hvordan det skal se ut. En slik avgjørelse kommer senere. Etter det Dagsavisen Østfold erfarer kan ideen om å la mossekråka figurere på kjedet – i en eller annen form – ende opp med å bli en realitet. Det blir i så fall opp til utvalget som skal beslutte hvordan kjedet blir seende ut.

– Vi må se hvor mye kråka skal være med som symbol inn i den nye kommunen, det er ikke jeg alene som skal ta den avgjørelsen, men det skal ikke være noen tvil om at gullsporen blir det nye kommunevåpenet. Når det er sagt, så forsvinner ikke mossekråka. Den vil fortsatt være en del av identiteten vår, sier Tollerud.

Kommunevåpenet i Rygge er basert på Gullsporen fra Rød, som ble funnet på et jorde ved gården Rød i nærheten av Værne kloster i 1872. Motivet har vært Rygges kommunevåpen siden 1984. Mossekråka, slik vi kjenner den i dag, ble første gang brukt som kommunevåpen i Moss i 1954.
Foto: Kulturhistorisk museum, UiO Gullsporen som har inspirert kommunevåpenet til Rygge oppbevares i dag hos Kulturhistorisk museum. Sporen var en del av en vikingutstilling, som ble stengt i fjor høst. Den planlegges å bli vist fram igjen etter nyttår, i forbindelse med en ny utstilling.

Lever videre andre steder

Kommunevåpenet i Rygge er basert på Gullsporen fra Rød, som ble funnet på et jorde ved gården Rød i nærheten av Værne kloster i 1872. Motivet har vært Rygges kommunevåpen siden 1984. Mossekråka, slik vi kjenner den i dag, ble første gang brukt som kommunevåpen i Moss i 1954.

Kristian Hjortkær Hansen, leder av Moss historielag, er blant dem som synes det er synd at mossekråka ikke lenger blir en del av kommunevåpenet, men påpeker at den ikke blir helt borte av den grunn.

– Mossekråke er et begrep som vil leve videre, for eksempel på fotballbanen. Når man først mister den som kommunevåpen, er gullsporen er godt alternativ, mener han.

Uvisst hva som skjer med kråka på rådhuset

Byantikvar Berit Kolden forteller at alle offisielle kommunevåpen, slik som på rådhuset, vil bli fjernet fra kommunale bygg i forbindelse med sammenslåingen.

– Prinsippet som gjelder er at kråka som sådan vil fortsette, men Moss kommune vil bytte ut alle kommunevåpen med det nye, sier hun.

Messingkråka på vestsiden av rådhuset er ikke et kommunevåpen, men likevel et symbol på Moss. Hvorvidt den vil bli værende er per nå usikkert.

– Den problemstillingen vet jeg ikke om noen har tenkt på ennå, sier Kolden.