Mossebedrift går så det suser

- Det er full mobilisering hos oss i Skooler. Vi bistår nå kommuner over hele landet med fjernundervisning til elever som må holde seg hjemme når alle skoler er stengt, forteller gründer og daglig leder i Skooler, Tor Ove Henriksen.

Mens et utall av små og store bedrifter sliter i disse Koronatider, er det en bedrift i Moss som ser en motsatt effekt. Selskapet Skooler har utviklet verktøy for fjernundervisning. Det digitale verktøyet har vært i bruk i et stort antall kommuner i flere år, men etter at skolene ble stengt over hele landet, har pågangen nærmest eksplodert. Moss kommune er en av kommunene som bruker Skoolerverktøyet.

"Business as usual"

- Det er på en måte "business as usual" for oss. Vi gjør fortsatt det vi er gode på; gir støtte til full fjernundervisning i den offentlige skolen. Først og fremst grunnskolen. Vårt digitale verktøy brukes også til informasjonsutveksling mellom lærer og elev, og mellom lærere og foresatte.

Forskjellen fra tidligere er at telefonene gløder fordi langt flere kommuner har behov for den digitale hjelpen som vi kan yte. Hittil har en tredjedel av kommunene brukt våre verktøy. Nå er det behov i alle kommuner, sier Tor Ove Henriksen.

- Har dere kapasitet til å ta imot den økte pågangen?

- Ja, så langt går det bra. Samtlige ansatte jobber på spreng, og vi har kontroll på situasjonen, sier Henriksen.

Prioriterer Norge

Skooler startet opp i Moss i 2015, og har utviklet seg raskt. I dag har selskapet avdelinger i Göteborg, Stockholm, Seattle i USA og i Storbritannia.

- I den situasjonen vi nå er inne i, prioriteres kommunene i Norge. Det er naturlig siden vi i utgangspunktet er et norsk selskap, mener Tor Ove Henriksen. 

Han ser for seg at dagens situasjon, med stengte skoler, vil føre til at den digitale hverdagen i skolevesenet vil skyte fart.

- Det kan bli en utilsiktet positiv konsekvens av pandemien at alle kommuner ser behovet for å ta i bruk digitale verktøy i langt større grad enn tidligere, sier Henriksen.

- Alle får undervisning

Rådgiver Jens Kristian Aamold i Moss kommune forteller at alle elever i grunnskolen i Moss får fjernundervisning.
- Vi har aldri hatt fjernundervisning i et slikt omfang som nå, men meldinger fra skoler og enkeltlærere er stort sett positive. Til å begynne med var det en del treghet i påloggingsrutinene, men allerede nå er det kommet inn flere positive rapporter. Både lærere og elever viser stor interesse, sier Aamold.

- Har alle elever tilgang på internett hjemme?

- Jeg har ikke full oversikt, men de aller fleste har PC og/eller Ipad, og det er også vanlig med internett. I noen svært få tilfeller blir det levert oppgaver i papir, sier Jens Kristian Aamold. 
Han mener at fjernundervisning er et godt hjelpemiddel i dagens krisesituasjon, men håper at tilstanden i landet snart stabiliserer seg, slik at barn og ungdom igjen kan komme tilbake i skolene.

Dialog med medlemmene

Leder i Moss industri- og næringsforening, Lars Gunnar Fledsberg, forteller at Skooler er et av flere positive unntak blant de mange bedriftene i Moss.

- Vi er i gang med en dialog med medlemsbedriftene, slik at vi kan få en oversikt. Det er tøffe tider for mange bedrifter som må ta vanskelige avgjørelser rundt permitteringer, og som sliter med likviditet. Nesten 70 prosent av bedriftene som har svart på NHOs ferske undersøkelse på landsbasis, oppgir at de allerede har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av oppdrag som følge av viruset. Etter å ha vært i kontakt med de største bedriftene i Moss, kan vi så langt konstatere at det ser bedre ut enn på landsbasis. Kun to av ti selskaper har sendt ut permitteringsvarsel. Vi er i en tidlig fase av pandemien, så vi skal ikke konkludere for tidlig. Men det er faktisk enda flere bedrifter i Moss som nå opplever en positiv utvikling, sier Lars Gunnar Fledsberg. 

- Hva er din mening om krisepakkene fra regjering og Storting?

- Jeg er spesielt glad for at de som blir permittert får lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Arbeidsgiver skal betale de to første dagene og staten de resterende 18. Dette er et godt tiltak. De 100 milliardene som hittil er bevilget, vil gi et kjærkomment tilskudd til bedrifter som sliter. Den ene halvparten går til bankene, slik at det skal bli lettere med utlån til små og mellomstore selskaper. Den andre halvparten vil rette seg mot større bedrifter. Jeg ser at myndighetene legger seg i selen for å sikre at norsk næringsliv overlever denne krisen. Dette er et felles løft, og det er bra at det er bred politisk enighet om tiltakene, sier Lars Gunnar Fledsberg.