Moss vil beholde vennskapsbyene

I fjor ønsket rådmannen i Moss å fjerne alle formaliserte ordninger med vennskapskommuner. Nå vil det politiske flertallet i Moss skrote rådmannens innstilling.

Saken skal egentlig opp til politisk behandling på kommunestyremøtet torsdag 19. mars.

Ny utredning

På grunn av koronaviruset blir kommunestyremøtet utsatt. Men innstillingen fra utvalget for Kultur, aktivitet og inkludering er klar.

Sofie Thelin (Ap) fremmet forslag som innebærer at ordningen med formaliserte vennskapskommuner opprettholdes.

«Vi ønsker en sak på sikt med ny utredning som skal inneholde hvilke kommuner vi fremdeles har et aktivt samarbeid med, og hva samarbeidet går ut på», står det i Thelins forslag, som ble vedtatt i formannskapet med ni mot to stemmer. Det var bare Frp og Ny Kurs som stemte mot.

– Vi vil ha en vurdering av samtlige av dagens 11 vennskapsbyer. En del representanter fra vennskapsbyene er allerede invitert til arrangement i forbindelse med byjubileet i år. Det ville vært uhøflig å invitere dem, og deretter umiddelbart fortelle at ordningen med vennskapsbyer skal avsluttes. Vi må vurdere hvilke kommuner det er aktuelt å fortsette samarbeide, og også vurdere om det er noen vennskapsbyer der det er lite eller ingenting samarbeid lenger, sier Sofie Thelin.

Hun viser til at både Rygge og Moss har vennskapsbyer, og at det må vurderes om det er nødvendig å opprettholde to vennskapsbyer i samme land nå som Moss og Rygge er blitt til en kommune.

Norden

«Gamle» Moss har følgende vennskapsbyer: Karlstad (Sverige), Horsens (Danmark). Nokia (Finland), Blönduós (Island), Aguacatan (Guatemala), Virginia Beach (USA) og Novgorod (Russland). Rygges vennskapsbyer er: Vimmerby (Sverige), Tønder (Danmark), Ölfus (Island) og Kauhava (Finland).

Leder Fredric Nygård i Foreningen Norden Moss Rygge lokallag er glad for at politikerne ønsker å opprettholde vennskapsbyer.

Han er likevel overrasket over at foreningen ikke er blitt invitert på samtaler om det videre samarbeidet om de nordiske vennskapsbyene.

– Vi hadde et nordisk stevne med representanter fra vennskapsbyene i juli 2019, som vi fikk kommunal, økonomisk støtte til. Dette stevnet ble arrangert et par måneder etter at rådmannen i Moss hadde foreslått å avslutte det formaliserte arbeidet med vennskapsbyer. Den gang ble saken utsatt i påvente kommunesammenslåingen. Siden spørsmålet om vennskapsbyer nå kommer opp på nytt, burde vi vært kontaktet. Vi har tross alt god kompetanse på vennskap og aktiviteter som skjer over grensene; spesielt rettet inn på Norden. Men jeg er fornøyd med innstillingen fra utvalget for Kultur, aktivitet og inkludering, og håper vi får bli med i en dialog med Moss kommune når vennskapsarbeidet forhåpentligvis skal videreutvikles, sier Fredric Nygård.