Moss kommune ber Viken om å avlyse de planlagte prisendringene for buss i Moss

Har satt foten ned etter at fylkeskommunen har varslet at det skal bli dyrere å ta buss i Moss.

Fra og med 27. februar blir det like regler for alle som reiser kollektivt i nye Viken fylkeskommune.

Det innebærer blant annet nye priser å forholde seg til.

For reisende i Moss betyr det blant annet at enkeltbilletter for voksne øker fra 30 til 40 kroner.

Det har fått mange mossinger til å reagere, deriblant ordfører Hanne Tollerud (Ap). Hun frykter en slik endring kan reverese den gode effekten tilbudet med gratis buss i fjor høst ga.

Krever stopp

Derfor ber nå Moss kommune, ved ordfører Hanne Tollerud og Benedicte Lund (MDG), utvalgsleder for landbruk, samferdsel, natur og miljø, om at Viken fylkeskommune stopper prisendringene.

Slik vi ser det er denne prisøkningen med på å undergrave det positive arbeidet som er gjort, og den økte bussbruken i Moss vi har sett de siste månedene. Vi ber derfor Viken fylkeskommune om at Østfold kollektivtrafikk ikke iverksetter de varslede prisendringene. I det minste må de avvente endringene til dette har blitt diskutert i Miljøløftet Moss. Skal vi nå nullvekstmålet som Miljøløftet har som sitt mandat, er ikke prisøkning veien å gå, sier Tollerud og Lund i en felles uttalelse.