Moss i finalen om å bli Norges mest attraktive by i 2019

Moss er en by i synlig endring, mener juryen.

Som Dagsavisen Moss Dagblad tidligere har skrevet, har Moss kommune søkt om å bli vurdert som Norges mest attraktive by.

Torsdag ble de tre finalistene offentliggjort. Moss var én av dem.

De må kjempe mot Bergen og Voss om å vinne den gjeve prisen.

Trekker frem satsing på myke trafikanter

Årets jury har fremhevet at alle de tre finalistene kjennetegnes av å ha gått gjennom store endringer, og er forbilder for en god og fremtidsrettet utvikling.

– Årets finalister arbeider målrettet med å utvikle attraktive byområder med gode byrom og møteplasser, på tross av svært ulik størrelse, sier juryleder Alexandria Algard.

Her er hele juryens vurdering av Moss som finalist:

«Moss er en by i synlig endring. Kommunen har arbeidet iherdig for å få realisert nytt dobbeltspor med stasjon i byen, og arbeidet med bedre trafikkløsninger i sentrum er høyt prioritert.  Byens tradisjonelle treforedlingsindustri preger ikke lenger sentrum, sentrale arealer utvikles og åpner for økt kontakt med fjorden. En aktiv profileringsinnsats og målrettet næringspolitikk synes å ha bidratt til ny vekst.

Moss var tidlig ute med transformasjon av historiske områder (Møllebyen), hvor bevaring og ny arkitektur har skapt attraktivitet. Kultur er brukt strategisk i byutviklingen, og i kombinasjon med gjenbruk av historisk bebyggelse, virker dette til å ha gitt gode resultater i byens foreløpige omforming.

Forvandlingen av Moss til attraktiv «fotgjengerby» er et langvarig arbeid, men vellykket satsing på blant annet rehabiliterte byrom, lekeplasser og aktivitetsområder (skøytebane, badestrender m.m.) i sentrum har skapt entusiasme og ny optimisme, både for innbyggere og besøkende».

Kan få en kvart million kroner

Prisen bærer navnet «Attraktiv by: Statens pris for by- og stedsutvikling» og har som mål å belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet.

Den ble først delt ut i 2015.

Fjorårets vinner var Kristiansand, mens året før vant Fredrikstad.

Utmerkelsen består av 250.000 kroner, et diplom, og en plakett som kan settes opp i byen.

Prisen deles ut av kommunal- og næringsminister Monica Mæland i juni, etter at juryen har besøkt de tre finalistene Moss, Bergen og Voss i mai.