Morten tar gatelagsuksessen til ridebanen

Gatelagsgründer Morten Nyborg kan etter åtte år notere 19 operative klubber i Norge. Nå står lavterskeltilbud med ski, sykkel og hest på aktivitetsplanen.

Seks kandidater er plukket ut til å være med på tilbudet som snart dras i gang på Tune Ridesenter (Stall Hansen) i Sarpsborg. Flesteparten er fra Fredrikstadområdet - rekruttert via det offentlige hjelpeapparatet. På hestesenteret blir det aktivitet hele uka, hvor deltagerne går inn i en turnus med tildelte oppgaver to og tre dager hver arbeidsuke. 

Skal vekke hesteinteressen

– Idretten er en fantastisk møteplass. De fleste idrettslag trenger flere frivillige hender. Hvorfor ikke vekke interessen og innvie så mange som mulig i dette fellesskapet, mener Nyborg som tror flere års erfaring med å utvikle gatelag skal bidra positivt for det nye tilbudet på ridesenteret. Norges Rytterforbund, Norges Skiforbund og Norges Cykleforbund samarbeider om aktivitetstilbudene for rusavhengige. 

Lokalt samarbeid

Lokale samarbeidspartnere i hestemiljøet er Råde og Onsøy Rideklubb. Oppgavene blir mange og varierte, forteller prosjektleder og koordinator Morten Nyborg. 

– Alt som hører med det å ha en hest. Fra fôring, møkking av  stallbokser, fylle vann, slippe hestene inn og ut, strigle og trene. Håpet er at dette blir introduksjonen til en fin hobby som gjør at deltagerne ønsker å bidra mer - derfor har vi invitert lokale rideklubber med i prosjektet. Klubber som gjennomfører egne aktiviteter og garantert trenger frivillige. Ved å knytte kontakt mellom deltagerne og klubbene i Råde og Onsøy Rideklubb tror jeg det blir enklere for utøverne  å bli med i lokale miljøer.

Fra «meg» til «oss»

Morten Nyborg definerer lavterskeltilbudet som aktiviteter med stor takhøyde. Gjennomgående under intervjuet bruker han ordet «utøvere» om deltagerne som snart skal gripe både møkkagreip og høygaffel. 

– Bakgrunnen til alle som får være med kjenner vi til. Hvorfor skal vi dvele ved fortiden, nå må vi sammen se fremover! 

– Inkludering står høyt på dagsorden i idrettsmiljøet. Samtidig har jeg utallige ganger sett rusmisbrukere oppdage at noen rusfrie timer faktisk er helt ok! Det å ha ansvaret for en hest krever innsats og omsorg - ergo en glimrende arena for å endre holdningene fra «jeg og meg» til «vi og oss». Samtidig blir de gode samtalene viktige i hverdagen, vel så viktige som å lære seg alt rundt stell av hest. 

Norges idrettsforbund er med som rådgivende part. 

– Dette blir garantert en ny og meningsfull arena for rusmisbrukere, sier idrettspresident Tom Tvedt om prosjektet.