– Mer kultur, mindre trafikk

– Flytt ferja til Klevberget, og sats på en kulturakse fra Verket, gjennom Møllebyen og til Storgata.

AV: Paul Norberg


Det er to av konklusjonene til Moss Gårdeierforening (MGF) i høringsuttalelsen de kom med til sentrumsplanen i går. Foreningen ønsker et aktivt sentrum, som ikke ødelegges av en sterk trafikktetthet, og som er oppbyggende ved en storsatsing på kultur. I en slik sammenheng mener MGF at oppgradering av Parkteatret ikke er framtidsrettet. Samtidig mener de at ferjetrafikken er et hinder for en videre utvikling av Moss sentrum. 


– Mindre konfliktfylt


– Flytting av ferjeleiet til Klevberget er billigere og mindre konfliktfylt enn de løsningene som hittil er foreslått, sier leder Yngvar Sommerstad i MGF. 
Han slår fast at ferjetrafikken tilligger staten, og ikke Moss by. 
– Hvis Moss bare skal få ulempene av ferjetrafikken, i tillegg til at bilistene må betale i form av bompenger, vil vi få negativ utvikling for handelen og servicenæringen i sentrum, hevder Sommerstad. 
Foreningen mener derfor at Klevberget-alternativet bør utredes. De påpeker at boligtettheten ikke er veldig stor i området, og at en tunnel kan bygges i et relativt fast terreng. 

Politisk strid om ferjeleiet


MGF lister opp en rekke fordeler ved å legge ferjeleiet til Klevberget. Det viktigste er at trafikken kan gå som normalt i anleggsperioden. Havnetrafikken skilles ut uten å lede den gjennom sentrum, og det blir lettere adgang til E6 for både ferje og havn. Foreningen ser også fordelen ved at sentrum ikke blir stengt i en byggeperiode, og at det er mulig å unngå en bompengering. 
De politiske partiene i Moss har ulik oppfatning av hvor ferjeleiet bør plasseres. Arbeiderpartiet og Høyre har foreløpig konsentrert seg om Værlebukta, rett ved søndre jernbaneovergang. De foreløpige forslaget til tunnelinnslag for riksvei 19 er lagt til området ved Blinken, nær nordre jernbaneovergang. 
KrF er en del av byens posisjon, men vil primært ha ferjeleiet lagt til Klevberget, og det samme ønsker både Frp og Rødt. 
De politiske konstellasjonene går på kryss av det vanlige politiske mønsteret, som vanligvis er delt i en tradisjonell høyre- og venstreside. 


Nytt kulturhus til byjubileet


Høringsinnspillet til MGF er omfattende og konsentrerer seg om infrastruktur, kultur, havneområdet og byggehøyder i sentrum. Foreningen ønsker ingen storsatsing på opprustning av Parkteatret, men vil heller ha kulturhus på Verket. 
– Dette er, og vil bli, det historiske og kulturelle sentrum i Moss, og det bør vurderes et nytt og moderne kulturhus i Møllebyen/Verket som kan stå ferdig til byjubileet i 2020, mener Yngvar Sommerstad. 

Oppgradert


MGF er derfor uenig i at det bør satses store beløp på opprustning av Parkteatret, og mener at den nye og framtidsrettede kulturaksen strekker seg fra Verket gjennom mølleområdet til Storgata. 
Daglig leder Petter E. Fosse i Parkteatret er ikke enig. 
– Moss trenger et oppgradert kulturhus nå. Vi har ventet altfor lenge. Et nytt kulturhus vil koste langt mer enn en oppgradering av Parkteatret, sier han.
Fosse er klar på fordelene med et nytt kulturhus, med moderne fasiliteter og flere funksjoner enn det som er mulig å få til i Parkteatret, men han er usikker på om det er mulig med to kulturhus i Moss.  
– Én ting er å bygge et kulturhus, en annen ting er å drive det. Et kulturhus må fylles med aktiviteter, og det lokale kulturlivet har ikke råd til å leie lokaler til markedspris, sier Fosse.