Meningsmåling: Plastavfall bekymrer folk flest mest

Ni av ti nordmenn er svært bekymret for plastavfallet i havet, mens åtte av ti er bekymret for forurensing av miljøet generelt.

Målingen er gjort av Opinion blant 1.000 personer i et representativt utvalg av befolkningen på oppdrag fra Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Havforskningsinstituttet i tilknytning til havkonferansen «The Ocean» som starter denne uka. Resultatene er gjengitt i VG.

På bekymringslisten til nordmenn havnet plastavfall i havet øverst. 87 prosent av de spurte svarte at de i svært stor eller stor grad er bekymret for plastproblemet i havet.

Neste hovedbekymring er generell forurensing av miljøet, som 78 prosent av nordmenn er ganske bekymret for, mens henholdsvis 66 og 65 prosent – to av tre – sier de er bekymret for at biologisk mangfold minker og at det blir mer ekstremvær.

På femteplass havner drivhuseffekten, som i stor eller svært stor grad bekymrer 55 prosent av de spurte, mens knapt halvparten, 47 prosent, bekymrer seg for at havnivået skal stige.