Meningsmåling: Flertall for å la storfylker oppløse seg selv

En ny meningsmåling viser at et stort flertall mener at storfylker som Viken og Troms og Finnmark bør få oppløse seg selv.

– Her er en måling vi blir glad av, om en politikk til å bli trist av, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i en kommentar til ABC Nyheter.

55 prosent av de 1.027 spurte i en meningsmåling Norstat har gjennomført for nettavisa, vil gi storfylkene sjansen til å oppløse seg igjen. 22 prosent sier nei og 23 prosent vet ikke.

I byer med mer enn 50.000 innbyggere er spriket mellom ja og nei mindre, nemlig 47 mot 27 prosent. Oppslutningen om å oppløse storfylker er større i Viken enn i Nord-Norge.

Les også: «Viken er et av de rareste resultatene av Frp og Høyres felles regjeringsprosjekt»

I Nord-Norge sier 56 prosent ja og 26 prosent nei. På Østlandet viser tallene henholdsvis 62 og 21 prosent.

Statssekretær Harald Furre (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forståelse for at folk har utfordringer med den nye fylkesfordelingen.

– Samtidig har dette vært en prosess over veldig mange år. Det som har vært stortingsflertallets hensikt, er å øke nærheten til folk og styrke lokaldemokratiet ved å gi dem flere oppgaver som krever at fylkeskommunene er store nok til å håndtere de oppgavene, sier Furre.