Manglende arbeidskontrakter på Orkerød sykehjem

ARBEIDSLIV: Sommervikarer ved en avdeling ved Orkerød sykehjem har ikke fått utlevert arbeidskontrakter. Det bekrefter daglig leder Wenke Eibak Pedersen.

Da Dagsavisen Moss Dagblad gjorde den daglige lederen oppmerksom på de manglende kontraktene, satte hun seg raskt i sving og sjekket forholdene.

- Skal rettes opp umiddelbart

- Det viste seg at en mellomleder har gått ut i en tidlig ferie, og tydeligvis ikke levert ut kontraktene før vedkommende dro. Men samtlige vikarer er blitt registrert i vårt ansettelsesystem. De får den lønna de skal ha, og er forsikret slik de skal være. Det er naturligvis helt feil at de ikke har fått arbeidsavtalene sine, men dette skal rettes opp umiddelbart sier Wenke Eibak Pedersen.

- Brudd på arbeidsmiljøloven

- Dette er klart brudd på arbeidsmiljøloven, og kan ikke aksepteres. Jeg er mildt sagt forundret over at det er ledere i Moss kommune som ikke kjenner til lovreglene for arbeidslivet. Det er flott at det blir rettet opp med en gang. Men dette er en sak aldri skulle ha skjedd, sier tillitsvalgt Frank Bergflødt i Fagforbundet Moss og Våler.

 - Alvorlig

- Dette er alvorlig. Moss bystyre har hatt flere debatter om hvordan vi skal sikre et seriøst arbeidsliv. Det er noe vi alle ønsker, og da er det viktig at Moss kommune stiller seg i spissen for at arbeidslivets regler respekteres. Et flertall i bystyret stemte for å innføre den såkalte Oslo-modellen. Dette er et system for å hindre utnyttelse av arbeidskraft. Arbeidsavtaler er naturligvis en forutsetning for arbeidstakernes sikkerhet.  Det er et klart krav at alle skal ha en arbeidsavtale når de trer inn i et arbeidsforhold,sier Sissel Rundblad, gruppeleder i Moss Høyre. Hun er fornøyd med at det blir tatt tak i saken fra lederen på Orkerød sykehjem, men misliker at det kan skje slike feil i viktig kommunal virksomhet.

- Uakseptabelt

Leder i Helse og sosialutvalget i Moss kommune, Irene Hetmann Landgren  (Ap), er også overrasket over de manglende kontraktene. - Moss kommune skal gå foran med et godt eksempel når det gjelder et seriøst arbeidsliv. Da er det uakseptabelt å unnlate å dele ut arbeidsavtaler til ansatte. Jeg forstår at daglig leder vil rydde opp med en gang. Det er positivt, sier Irene L. Hetman.