Mange lever i fattigdom i Moss

1 av 12 hjem i Moss kommune har lav husholdningsinntekt.

Den mest oppdaterte oversikten over fattigdom i Moss finnes i Folkehelseinstituttets (FHI) folkehelseprofil for kommunen.

Den viser at 8,4 prosent av alle husholdninger i Moss defineres som lavinntektshusholdninger.

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SBB). De gjelder for 2018, men tar hensyn til dagens kommunegrense.

Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge, i tillegg til at brutto finanskapital er under 1G (96 883 kroner i 2018).

Brutto finanskapital omfatter bankinnskudd, aksjer, fond, obligasjoner og andre verdipapirer.

LES OGSÅ: «Kari» fra Moss er glad for at det ikke blir noen vanlig 17. mai-feiring i år. Da slipper hun å kjøpe nye klær til barna.

1 215 mossebarn i fattige hjem

For 2017 finnes det også en oversikt over hvor mange barn som bodde i hjem med vedvarende lavinntekt. Disse tallene er samlet inn av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og er tidligere omtalt av Dagsavisen Moss Dagblad.

Mens 9,1 prosent av alle barn i Rygge bodde i husholdninger med vedvarende lavinntekt det året, gjorde 16,2 prosent av barna i Moss det samme. Til sammen utgjør det 1 215 barn, ifølge kommunens beregninger.

Det betyr at nesten hvert sjette barn i gamle Moss kommune bodde i en husholdning med vedvarende lavinntekt det året. Andelen har økt hvert år siden 2013.

– Det er en kjent problemstilling at det er en høy andel familier som lever med vedvarende lavinntekt i Moss kommune. Andelen uføre og arbeidsledige er høyere enn landsgjennomsnittet, og det er høy grad av sosial og økonomisk ulikhet i kommunen, sa Silje Hobbel, kommunalsjef for Kultur, aktivitet og inkludering, da vi sist omtalte barnefattigdomstallene.

LES OGSÅ: – De frivillige har blitt en hvilepute for staten