Mange ansatte i politiet sier de får uønsket seksuell oppmerksomhet fra kollegaer

Over sju prosent av de ansatte i Øst politidistrikt sier de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året. – Resultatene er nedslående, sier visepolitimester Geir Solem.

Politiet har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet.

Resultatet for Øst politidistrikt er alarmerende.

7,4 prosent av respondentene svarer bekreftende på at de har opplevd én eller flere former for uønsket seksuell oppmerksomhet minst én gang de siste 12 månedene.

Definisjonen innbefatter alt fra å motta seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, deling av seksuelle bilder og film, fysisk berøring som oppleves støtende, forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og til den alvorligste kategorien; tvunget til seksuelle handlinger. På landsbasis svarte 10 personer bekreftende på at de har blitt utsatt for overgrep av andre personer i politiet.

7,4 prosent utgjør 106 medarbeidere i Øst politidistrikt.

– Resultatene er nedslående, og jeg synes det er svært bekymringsfullt at over 100 av våre kollegaer forteller at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året. Dette må både vi som ledere og alle ansatte ta på alvor, sier visepolitimester Geir Solem.

LES OGSÅ: «Mari» ble seksuelt trakassert av en overordnet politimann da hun var politistudent: – Han pressa kjønnsorganet mot min rumpe

Yngre kvinner særlig utsatt

Nesten 80 prosent av de rapporterte hendelsene har skjedd i tjeneste. Rapporten tar kun for seg uønsket seksuell oppmerksomhet fra medarbeidere.

Et stort flertall av den uønskede seksuelle oppmerksomheten kommer fra mannlige kollegaer, enten sideordnede eller overordnede. Rapporten viser at yngre kvinner er mest utsatt.

Blant dem som svarte at de har blitt direkte utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, oppga bare 21 prosent av de varslet om hendelsen(e). Hovedårsaken til at det ikke ble varslet om, var fordi polititjenestepersonene ikke opplevde handlingene som alvorlige nok. 26 prosent svarte at de ikke tok saken videre fordi de var bekymret for konsekvenser for egen karriere eller ansettelse.

I rapporten vises det til en statistisk analyse, som sier at sannsynligheten for å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet er 195 prosent høyere dersom de ansatte ikke opplever det som trygt å si ifra.

LES OGSÅ: Forskere slår alarm om sex-ukultur i politiet – politidirektøren opprørt

Skal ta grep

Resultatene fra undersøkelsen vil bli fulgt opp av Stab for HR og HMS, i tett samarbeid med ledere, tillitsvalgte, kollegastøtteordningen, vernetjenesten og alle medarbeidere i politidistriktet.

– Vi må sammen skape trygge arbeidsmiljø og hjelpe hverandre til å si i fra når uønskede situasjoner oppstår. Her har vi menn et særlig ansvar, sier Solem.

Som følge av funnene i arbeidsmiljøundersøkelsen, har alle ledere blitt bedt om å komme med forebyggende tiltak innen utgangen av mars. Tiltakene må bidra til nulltoleranse for krenkende atferd, med mål om å skape et godt ytringsklima.