Ankomstsenteret i Råde ble opprettet i 2015, som et svar på flyktningstrømmen. De fleste asylsøkerne som kommer dit i dag er fra land som Syria, Eritrea og Irak. De oppholder seg på ankomstsenteret i to til fire dager, før de sendes videre til asylmottak.

Vurderer å legge ned ankomstsenteret

Ikke siden 90-tallet har det kommet så få asylsøkere til Norge. Nå vil Ulf Leirstein (Frp) at regjeringen revurderer behovet for ankomstsenteret i Råde.

Ankomstsenteret ble opprettet for å håndtere den mye omtalte flyktningstrømmen som nådde Norge høsten 2015. Siden da har antall asylsøkere sunket betydelig. Knut Henrik Berntsen, seksjonssjef i UDIs region- og mottaksavdeling, forteller at direktoratet fortsatt har behov for å utføre alle funksjonene senteret har. De er derimot ikke avhengige av at det ligger i Råde.

– Av effektivitetshensyn har vi et ønske om å gjennomføre dette samlet på ett sted, i den grad det er mulig. Oppgavene som løses på Råde kan imidlertid gjennomføres på flere mulige steder, sier han.

Ifølge presserådgiver Aslaug S. Røine i UDI var deres innspill til revidert nasjonalbudsjett 2017 at de ville trenge 105,3 millioner kroner for å drive ankomstsenteret. Dette inkluderer kostnader knyttet til leie, drift, helseavtaler, vakthold, mat og transport.

Berntsen påpeker at det er opp til politikerne, og ikke UDI, å avgjøre hvorvidt det er hensiktsmessig å fortsette å drive senteret som i dag.

Gir dem frist ut året

Ulf Leirstein (Frp), stortingsrepresentant fra Moss og medlem av justiskomiteen, mener senteret har en viktig funksjon. Han er derimot ikke sikker på om det er nødvendig å betale for et så stort senter.

– Det viktigste for oss, og som jeg vil snakke med Sylvi Listhaug om, er å ikke bruke mer av skattebetalernes penger på dette enn nødvendig. Vi kan ikke ha et kjempestort ankomstsenter som går på halv maskin – og ikke det engang – i mange år, sier han.

Frp-politikeren mener senterets fremtid bør avgjøres i løpet av året.

– Det blir dumt å legge ned senteret i morgen, men vi må få avklart dette i løpet av året. Hvis vi kommer til jul og det fortsatt ikke er mange nok som bruker senteret, så bør det legges ned, sier han.

Han understreker og erkjenner at UDI fortsatt trenger et sted for å ta imot alle asylsøkerne som kommer til Norge, men i så fall på et annet, billigere sted.

Rekordfå asylsøkere

Så langt i år har rundt 85.000 personer tatt seg til Italia over Middelhavet, ifølge VG. I Norge er situasjonen en annen.

– Vi må tilbake til 90-tallet for å finne lavere ankomster av asylsøkere, sa UDI-direktør Frode Forfang tidligere denne måneden.

Da kunne direktoratet melde at det totalt hadde kommet 2.380 nye asylsøkere til Norge i første halvdel av 2017. Nesten samtlige var innom ankomstsenteret i Råde. Det er mindre enn det kom i løpet av en én enkelt uke da flyktningstrømmen til Norge var på sitt høyeste i 2015.

Nedbemannet i fjor høst

Da vi snakket med Knut Jostein Berglyd (UDIs leder på ankomstsenteret) tidligere denne uka, var det rundt 60 personer bosatt der, men antallet varierer. De fleste oppholder seg der i to til fire dager.

– Det er litt mer enn det var på samme tid i fjor, sier han.

Da var ankomstsenteret rigget til å ta imot 200 asylsøkere om dagen. Det var langt mer enn nødvendig.

– Vi ble nedbemannet kraftig i fjor høst. Nå er vi rigget til å ta imot 50 nye personer om dagen.

– Er det nødvendig?

– Ja, vi vurderer det slik at det er nødvendig. Vi må ha en viss buffer, svarer han.

Fortsatt rundt 110 ansatte

I dag er det ifølge Berglyd rundt 110 ansatte som er tilknyttet ankomstsenteret i Råde. Dette inkluderer personell fra politiet, Hero, UDI, kommunen, Sykehuset Østfold og Nokas.

Politiets utlendingsenhet (PU) ønsker av politioperative hensyn ikke å kommentere hvor mange ansatte de har stasjonert i Råde, men Snorre Øynes, leder for PUs registeringsavdeling, forteller at behovet vurderes fortløpende.

– Vi vurderer alltid vår bemanning ut ifra hvor det er mest hensiktsmessig, sier han.

Han minner også om at de er midt inne i en nedskaleringsprosess.

– Vi forventer å ha rundt 100 færre ansatte ved utgangen av året sammenlignet ved starten av året. Dette gjør at ansatte i hele PU, inkludert registeringsavdelinga, oppfordres til å se seg om etter nye muligheter andre steder i politiet, sier han.