Visit Moss. FOTO: KENNETH STENSRUD

Visit Moss er i fritt fall

- Teknisk sett er Visit Moss konkurs, og vi skal ikke se bort fra at selskapet også vil bli slått konkurs.

Det sier advokat Even Rønvik har fått oppgaven med å lede et avviklingsstyre for Visit Moss, og er klar på at situasjonen for selskapet fortsatt er uavklart.

- Vi må undersøke selskapets økonomiske situasjon, eiendeler og kreditoroversikt. Situasjonen i dag er at Visit Moss ikke har likvider, og da må vi ha en dialog med eierne om hvordan det skal ryddes opp. Jeg utelukker ikke at det kan ende med en konkursbegjæring på et senere tidspunkt, sier Rønvik.

 

Knusende konklusjon

Onsdag 17. desember ble det avholdt eiermøte i Visit Moss, og her gikk Niels Wiig av som styreleder. Ordfører Tage Pettersen i Moss ledet eiermøtet. Konklusjonen er knusende: «Situasjonen for selskapet er svært alvorlig, og vår oppfatning er at den er et resultat av manglende styring, kontroll og dokumentasjon gjennom flere år».

Styrt til underskudd

På eiermøtet kom det fram at driften av turistkontoret har kostet Visit Moss to millioner kroner årlig, mens de fire eierkommunenes bevilgninger har vært litt i overkant av en million. Visit Moss har signalisert dette til kommunene flere ganger, men ikke fått gehør i form av økte bevilgninger. Siden turistkontoret har vært en ønsket drift fra kommunenes side, er det klart at Visit Moss måtte styre mot underskudd.

De private selskapene på eiersiden i Visit Moss ønsket i utgangspunktet å rydde opp, og deretter fortsette driften av Visit Moss. Men de kommunale eierne var ikke interesserte. De ville avvikle selskapet, og fikk det som de ønsket.

Små bevilgninger

I pressemeldingen fra onsdagens eiermøte bekreftes det at minimumstjenesten som kun skulle inneholde turistkontor ble priset til to millioner kroner.

Ordfører Tage Pettersen vil foreløpig ikke kommentere situasjonen utover det som er meddelt i pressemeldingen.

- Nå kommer vi til å avvente avviklingsstyrets undersøkelser før vi kommer med endelige konklusjoner, sier Tage Petterssen, som heller ikke vil forskuttere hva som vil skje i forhold til kreditorene.

En av konklusjonene fra eiermøtet er at kommunene skal bidra med midler for å kunne tilby en akkordløsning for kreditorene. I pressemeldingen fra eiermøtet står det ikke hva slags akkordløsning det er snakk om, men på møtet ble det fremmet et forslag om en 50 prosent akkord. Dette ble ikke vedtatt, men akkordløsninger ender sjelden opp med 100 prosent utbetaling av gjelden. Det blir nå avviklingsstyret som vil komme med forslag til akkordløsning etter at selskapets økonomiske situasjon blir avklart.

 

Uanstendig

- Vi kan ikke akseptere en akkord som ikke gir oss full uttelling, sier Martin Mathisen som er eier og styreleder i Utleiekompaniet. Han har en kvart million utestående hos Visit Moss, og mener at det vil være uanstendig av de fire kommunene å gå inn for en akkordløsning hvor bare deler av gjelden blir betalt.

- Moss kommune har vært svært fornøyde med våre tjenester, og arrangementene i forbindelse med 2014-jubileet har vært en suksess. Vi har gjort vår del av jobben, og det er klart at vi skal ha betalt for det arbeidet som er utført. Vi har lønnsforpliktelser og egne leverandører som også skal ha sitt. Mosseordføreren har flere ganger uttalt at det skal ryddes opp i økonomien, og det forholder vi oss til. Siden vi har jobbet opp mot kommunene i distriktet, har vi basert oss på et nært tillitsforhold. Nå forventer vi at kommunene tar et ansvar for den situasjonen som har oppstått. De har hele tida hatt betydelige aksjeposter, og nå blir de eneeiere. Da må de også ta det ansvaret som følger med eierforholdet.

- Vil dere begjære Visit Moss konkurs hvis dere får et forslag som ikke akseptabelt?

- Nå vil vi først og fremst gå i dialog med advokat Even Rønvik. Deretter får vi finne ut hva som blir neste skritt, sier Martin Mathisen.