Alexander Mikalsen (til v.), sersjant i HV Rygge, mener måten samfunnsbildet har endret seg på, gjør at soldatene har blitt mer skjerpet. FOTO: KENNETH STENSRUD

Vil trene mer og oftere

FORSVARET: Sju av ti operative soldater i Forsvaret bærer HV-merket på uniformen. Likevel mottar Heimevernet kun cirka tre prosent av forsvarsbudsjettet. De skulle gjerne hatt mer.

Oslofjord Heimevernsdistrikt, også kjent som HV-01, består i dag av 20 områder. Så langt i år har 12 av disse gjennomført en årlig øvelse, deriblant HV Moss. Heimevernets egen målsetting er å gjennomføre en årlig trening for minimum 62 prosent av områdestrukturen. Således kan man si at målet er så godt som nådd. Snudd på hodet betyr det samtidig at hele åtte områder ikke har trent i år.

 

Håper regjeringen tar grep

- Det er selvsagt ønskelig at HV-01 og resten av Heimevernet får økte budsjettrammer de kommende år, for å ytterligere styrke den årlige treningen og øvingen av befal og mannskaper, sier Jan Petter Lie, stabssjef og nestkommanderende i HV-01.

Han venter i spenning på hva myndighetene vil foreta seg de kommende årene. I forslaget til det nye statsbudsjettet økes det samlede driftsbudsjettet for Forsvaret med 135 millioner kroner i forhold til 2014. Heimevernet er tiltenkt en brøkdel av denne summen.

 

Behov for mer trening

- Innsatsstyrkene må få anledning til å trene 25 til 30 dager årlig, og områdestrukturen må som et minimum trene fem dager to år på rad, sa HVs øverste leder, generalinspektør Tor Rune Raabye, under et foredrag i Oslo Militære Samfund denne uka.

Per 2014 gjennomfører befal i HV-01s innsatsstyrke minimum 20 dager øvelse i året. For befalet i de vanlige styrkene er det seks dager som gjelder, mens det kan bli fem dager neste år for menige.

- Det går i riktig retning, konkluderer HV-01s stabssjef.

Etter terrorhandlingene 22. juli 2011 har behovet for å opprettholde og styrke beredskapsevnen til Forsvaret vært tydelig. Den påminnelsen kom nok en gang nå i sommer, da terroralarmen gikk.

- Det gir oss mer bevissthet, og jeg tror det skjerper folk. Treningene får også mer mening. Vi føler at vi trener på noe som er mer reelt nå, forteller sersjant Alexander Mikalsen fra HV Rygge.

Han er en av rundt 200 HV-befal som har deltatt på en øvelse på Rygge flystasjon denne uka. De startet tirsdag og avsluttet tre dager senere. Noen skal også på skyte­instruktørkurs på Heistadmoen i Kongsberg fram til mandag.

Inntrykket til Mikalsen og hans kollegaer i grønt, Espen Borge og Simen Nossen, er at soldatene her er motiverte til å gjennomføre militærøvelser, så lenge de føler det de gjør gir mening.

 

Tror soldatene er villige

Det inntrykket deler stabssjef Lie.

- Det gjenspeiles i høy frammøteprosent på befalstrening og årlige treninger. Jeg tror derfor at en liten økning i antallet dager som de er inne til årlig trening, ville blitt positivt mottatt.

Kaptein Karl Tore Gombås er en av treningsinstruktørene som har ledet HV-befalet under øvelsen på Rygge flystasjon. Han mener mange endrer mening underveis.

- Det er ikke alle sivile som er like glade over å bli kalt inn til øvelse i Heimevernet, men når de først er her, blir de fort til en motivert gruppe, sier han.

kenneth.stensrud@dagsavisen.no