Vil stoppe tyverier på sykehjem med stikkontroller av ansatte

Jeg kan tenke meg å innføre en form for stikkontroller av de ansatte. Men dette er følsomt tema som må drøftes med de tillitsvalgte først, sier gruppeleder Sissel Rundblad, Moss Høyre.

Kort tid før jul hadde Sissel Rundblad en interpellasjon i kommunestyret der hun etterlyste tiltak for å forebygge tyverier fra pasienter ved sykehjem i regionen.

– Jeg innser at det kan være svært ubehagelig å vite at det kan gjennomføres kontroller av ansatte når de går hjem etter endt arbeidsdag. Men kanskje det er prisen vi må betale for å hindre tyverier, sier hun. Sissel Rundblad understreker at hun ikke uttaler seg på vegne av partiet, for det er først i neste uke at Høyres gruppe i kommunestyret skal diskutere denne saken.

Vanskelig tema

Da løftes saken politisk når den skal behandles i utvalget for Helse og mestring tirsdag 28. januar.

Utvalgsleder Remi Sølvberg (Rødt) sier at dette er et vanskelig tema.

– Det er dokumentert flere tilfeller av tyverier fra pasienter ved sykehjem over flere år, og det er blitt antydet at det er enkelte ansatte som står bak. Men det finnes flere muligheter. Det kan være syke eller demente beboere som i vanvare kan ta noe fra andre beboere. Det kan være folk utenfra som oppsøker sykehjem i den hensikt å stjele verdisaker eller penger. Og det kan være pårørende som er på besøk, og som kanskje ser fram mot et vanskelig arveoppgjør, og dermed tar med seg noe som de mener de har rett på.

Når vi skal forsøke å forebygge tyverier, må vi se på hele sakskomplekset, og ikke låse oss til å gjøre tiltak mot kun en gruppe, sier Remi Sølvberg.

Hovedverneombud Elisabeth Braaten mener det er viktig å unngå en mistenkeliggjøringskultur på arbeidsplassene.

Ikke lete etter «synderen»

– Min oppgave er å jobbe for et trygt og godt arbeidsmiljø, og da er det viktig at de ansatte ikke begynner å skule på hverandre, og leter etter «synderen». Slike forhold utgjør en helsebelastning for de ansatte.

– Saksbehandler Gro Gustavsen foreslår sikring ved alle sykehjem ved å innføre et portåpnersystem, slik det er i alle nye borettslag og sameier. Og Sissel Rundblad kan tenke seg et system med stikkprøvekontroller av de ansatte. Er du enig i slike tiltak?

– Portlåsing kan gi en trygghet både ansatte og beboere. Dette med stikkprøveontroller må jeg tygge litt på. Et slikt system kan minne om overvåking av ansatte, og det byr på en del dilemmaer, sier Elisabeth Braaten. Hun foretrekker å jobbe mer direkte med å forebygge at tyverier skal finne sted.

Sissel Rundblad er enig i rådmannen innstilling om låssikring ved sykehjem og at det må innføres rutiner for å politianmelde tyverier også ved omsorgsboliger.

– Det mest gledelige er at tyverisaken nå løftes politisk. Det betyr at de som har vært utsatt for tyverier ser at dette virkelig blir tatt på alvor. Det kan også være med på å forebygge nye tyverier, sier hun.