I dagens planer vil den nye jernbanestasjon i Moss havne mellom Moss havn og Rockwool.

Vil stanse byens jernbaneplaner

Den nyopprettede aksjonsgruppa i Moss beskylder Bane NOR for å feilinformere byens politikere.

Aksjonsgruppe Bedre Byutvikling Moss (ABBM) har et stiftelsesmøte på House of Foundation i dag. En av deres fanesaker er å endre plasseringen av den nye jernbanetraseen og -stasjonen. Sivilarkitekt Jonathan Parker, leder av den nye aksjonsgruppa, forteller at valget av jernbanetrasé er i ferd med å bli påklaget hos Sivilombudsmannen og begjært omgjort hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De har også sendt en bekymringsmelding til Riksrevisjonen og Samferdselsdepartementet.

– Jo mer vi setter oss inn i denne saken, jo mer finner vi ut at det har skjedd grove overtramp mot befolkningen i Moss. Bane NOR har feilinformert hele befolkningen og bystyret, hevder han.

– De har gitt kommunen inntrykk av at det ikke er mulig å bygge noen annen plass. De har tilslørt at det finnes bedre alternativer, sier han videre.

– Forkastet bedre løsning

Den største feilinformasjonen han mener Bane NOR, altså tidligere Jernbaneverket, har kommet med, er å si at det såkalte 2A-alternativet i konseptvalgutredningen (KVU) fra 1993 ble forkastet. Her legges det opp til at stasjonen bygges under bakken ved Bjerget.

– Det ble omtalt som den beste løsningen i KVU-en, sier Parker.

Han mener dessuten at den planlagte løsningen med en stasjon mellom Rockwool og havna ikke vil være noen forbedring fra dagens situasjon.

– Da kan vi likeså godt gå videre med stasjonen vi har i dag, sier han.

Har ikke gitt opp kampen

Saken om dobbeltspor gjennom Moss har vart i en mannsalder. Nå ligger det ikke bare konkrete planer på bordet, men Bane NOR er i tillegg gitt grønt lys av bystyret til å starte sine forberedende arbeider allerede neste måned. Likevel ser ikke Parker på dette som en tapt kamp.

– Vi mener at bystyret ikke er hellig. De har truffet sitt vedtak på et sviktende grunnlag. Det er ikke deres skyld engang, de har bare ikke visst bedre, sier han og legger til:

– Vi tror at departementet og regjeringen vil steppe inn her. Ettersom vi har klaget saken inn til Sivilombudsmannen, mener vi i det minste at det er rimelig at Bane NOR venter med å starte opp arbeidet til svaret derfra foreligger, sier han.

Og dersom de ikke har noe svar innen 1. august?

– Da kan vi komme til å gå til tingretten for å be dem stanse arbeidet. Det er derfor vi har bedt Bane NOR om ikke å inngå noen kontrakter før oppstarten, sier Parker.

Tviler på utsettelse

Jarle Midjås Rasmussen, Bane NORs prosjektsjef, ønsker ikke å kommentere Parkers uttalelser om at de har feilinformert politikerne og innbyggerne for øvrig. Han viser i stedet til at det vil komme et offisielt svar fra departementet etter hvert. Han påpeker dog at bystyrevedtaket har fått tommel opp av Fylkesmannen:

– Det ligger ingen vurderinger der om at det har forekommet noen saksbehandlingsfeil.

Rasmussen ville blitt overrasket dersom aksjonsgruppa klarte å hindre dem i å sette i gang med det forberedende arbeidet i august som planlagt.

– Dette har vært en grundig prosess. Jeg tror ikke arbeidet blir stoppet, sier han.

– Hvorfor mener dere at den valgte løsningen er den beste?

– Da prosjektet startet opp i 2014 var en av forutsetningene at stasjonen skulle ligge i dagen. Det mener Bane NOR er den beste løsningen. Vi ønsker ikke å bygge stasjoner i fjell. Det er kostbart, blant annet i form av en mye større vedlikeholdskostnad. Dessuten har vi sett at folk heller ønsker seg en stasjon i dagen, enn en der de må gå langt inn i fjellet, svarer han.

– Dyrere enn de tror

Aksjonsgruppa mener på sin side at en stasjon under bakken i fjellet på Bjerget, like ved parkeringsplassen på Myra og Mosseelva, ville vært den beste løsningen for byen. Rasmussen har fått med seg den lokale aksjonsgruppas planer, men er ikke imponert.

– Jeg har sett argumentasjonen deres og er litt overrasket over at de mener deres løsning blir billigere og har færre konsekvenser for beboerne. Det kan jeg ikke se at det vil ha, sier han, og sikter blant annet til de store mengdene masse som må flyttes, samt at stasjonen må ha en hovedinngang og flere nødutganger.