Vil legge bruplaner mellom Nesparken og Krapfoss på is

Rådmannen anbefaler ikke å gå videre med en gang- og sykkelbru mellom Nesparken og Krapfoss.

Det ligger også an til at forslaget får politisk flertall. Saken skal behandles i formannskapet neste tirsdag.

Bruplanene ble først behandlet i miljø- og samferdselsutvalget (MISA). De var positive til en videre utredning av saken, og henstilte til at den skulle oversendes fellesnemnda til nye Moss kommune. Det ønsker ikke rådmann Bente Hedum.

– På grunn av et omfattende finansieringsbehov, samt byggingen av ny kommune, vurderer rådmannen det slik at dette tiltaket bør avventes til nye Moss er etablert og man får et bedre bilde av økonomien og handlingsrommet i den nye kommunen, er hennes konklusjon.

LES OGSÅ: Slik kan en gang- og sykkelbru mellom Nesparken og Krapfoss bli seende ut

Lunken interesse

Shakeel Rehman, Aps gruppeleder, liker ideen om å bygge en gang- og sykkelvei på denne strekningen, men forteller at de likevel ikke ønsker å støtte en slik løsning per nå.

– Brua er en spennende løsning, men situasjonen i Moss er slik at det er en annen bru det haster litt mer med, nemlig Kanalbrua. Derfor kommer vi nok til å gå for rådmannens innstilling, sier han.

Alexander Leirstein, Frps gruppeleder, forteller at de ikke har bestemt seg i saken ennå. Det hadde heller ikke Høyre da vi tok kontakt på mandag, men gruppeleder Sissel Rundblad forteller at hennes innstilling til partiet var at Høyre skulle støtte rådmannens forslag.

– Jeg mener det vil være hensiktsmessig å se på den samlede økonomiske situasjonen i begge kommunene, før man går inn for noe så stort og dyrt, sier hun.

– Et smykke for byen vår

MDG, med varaordfører Benedicte Lund i spissen, sier de vil kjempe for å få brua realisert.

– Vi vil helt klart at dette skal jobbes videre med. Jeg synes det er en fantastisk idé, som ville løftet hele byen, sier hun.

Hun legger til at de vil undersøke alle muligheter for å få tilskudd til bygging gjennom støtteordninger. Hun mener samtidig at det blir feil å sette prosjektet opp mot en bruløsning ved Kanalen.

– Det ville vært flott hvis det kom en ny bru over Kanalen, men vi mener det er fullt mulig å få til gode løsninger på dagens bru også. Det blir uansett feil å sammenligne brua mellom Nesparken og Krapfoss med en eventuell ny bru over Kanalen. Nesparken-brua kan heller sammenlignes med lekeplassen på Kirketorget. Den har langt flere positive sider enn bare transportdelen. Den ville vært et smykke for byen vår, sier hun.

Ventet å koste 41 millioner kroner

Brua ble utredet av konsulentfirmaet Lala Tøyen, etter at prøveprosjektet med sykkelfelt ble avsluttet i Abels gate. Den strekningen er en viktig trasé i det pågående arbeidet med hovednett for sykkeltrafikk i Moss. Likevel ble det besluttet å ikke gjøre sykkelfeltet der permanent, ettersom det førte til at veien ble enveiskjørt.

I stedet valgte man å se på den nevnte bruløsningen. Lala Tøyen estimerte at brua ville koste minst 41 millioner kroner. Til sammenligning ble byggingen av en fast sykkelvei langs Abels gate priset til rundt 3,5 millioner kroner, da prøveprosjektet der ble avsluttet.