Modulvogntog kommer i flere varianter. Likheten er at de kan være opptil 25,25 meter lange og veie 60 tonn. Denne besøkte ferjeleiet i går. Riksvei 19 gjennom Moss er et av stedene i Norge hvor det er tillatt å kjøre dem.

Vil la 25 meter lange vogntog krysse Kanalbrua

Aker Solutions i Moss er avhengige av å få levert 20 meter lange stålrør for å gjennomføre flere store prosjekter. Til det trengs det modulvogntog.

Problemet er bare at for å ta i bruk modulvogntog fra Kanalbrua til Jeløy-bedriften, trengs det spesialtillatelse fra Vegdirektoratet. Vigleik Sexe, fabrikksjef ved Aker Solutions i Moss, forteller at det er viktig for dem at tillatelsen gis.

– Hvis ikke ville det vært krise, sier han.

Ingen alternative ruter

Han forklarer at det er to ulike leveranser til bedriften som gjør at de trenger modulvogntog. Det ene er plastprofiler levert fra Sverige, som kommer på store tromler. Det andre er 20 meter lange stålrør, som ikke kan rulles sammen.

– De produseres i Øst-Europa, så de får vi ikke over på båt heller. Da må de i så fall fraktes sjøveien de siste meterne, men det tror jeg ikke ville vært praktisk mulig. Det ideelle hadde vært å frakte dem på tog, men vi har jo ikke togspor inn til bedriften vår, sier han.

Han anslår at modulvogntogene vil kjøre til bedriften to til tre ganger i uka.

Tidligere brukte bedriften, som produserer kabler til offshorenæringen, en annen transportør til å frakte lignende gods til bedriften. Siden da har de byttet transportør, i tillegg til at regelverket har endret seg.

Ifølge Sexe har de flere framtidige prosjekter hvor de trenger å frakte de nevnte materialene inn til bedriften.

– Mer miljøvennlig

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har sendt søknaden. Johan Kristian Bjerke, NLFs regionsjef i Østfold, Oslo og Akershus, håper det åpnes opp for bruk av modulvogntog over Kanalbrua og til Aker Solutions.

– Dette må fraktes uansett, og vi mener modulvogntog er den mest hensiktsmessige måten å frakte stort og tungt gods på. Det er effektivt og miljøvennlig å ha mer gods på hver enhet, sier han.

Han understreker hvor avgjørende det er å få søknaden godkjent.

– Hvis ikke tror jeg hele bedriften stopper opp. Det er i hvert fall det inntrykket jeg har fått, sier han.

– Finnes det noen alternative måter å transportere dette på?

– Ikke som jeg kjenner til og som er hensiktsmessig, svarer han.

Kritisk sving etter brua

Vegdirektoratet har bedt Statens vegvesen i Østfold om å vurdere saken, noe de nå er i ferd med. Arne Bjørklund, leder for Statens vegvesens driftsseksjon i Østfold, forklarer at det avgjørende i denne saken vil være hvorvidt det er mulig for modulvogntogene å klare svingen fra Helgerødgata til Værftsgata.

– Et kjøretøy fra eller til vil ikke ha stor betydning med tanke på trafikken. Vi må også vurdere brua og kapasiteten på den med tanke på vekt, men det essensielle her er framkommeligheten. Svingen er det største hinderet, sier han.

Veivesenet skal blant annet gjennomføre målinger og simulatorberegninger for å se om modulvogntogene vil klare å komme seg gjennom svingen.

– Det bør ikke ta altfor mange uker før vi får avklart dette, sier Bjørklund.