Annonse
SJØBADET: Det er fortsatt en god del plastfibre og mye annen søppel på Sjøbadet i Moss.

Vil investere i ny rensemaskin

– Vi ønsker å investere i en ny maskin som mer effektivt vil kunne rydde både Sjøbadet og andre strender i Moss.

Annonse
Lokale nyheter

Det forteller kommunalsjef Jens Terkelsen. Han bekrefter at forsøplingen på Sjøbadet ikke har bedret seg vesentlig siden kommunen gjennomførte en grundig undersøkelse i perioden april-mai i år. Bakgrunnen er at forsøpling av stranda har ført til at den har mistet sin Blått Flagg-status.

300.000 kroner

– Moss drift og anlegg fikk en demonstrasjon av en ny rensemaskin i juni i år, og den gravde dypere enn utstyret vi har brukt tidligere. Maskinen minner om dem som ofte blir brukt på strendene i Sør-Europa, og som effektivt sørger for at søppel i strandsonen fjernes raskt. Prisen for en slik rensemaskin blir på omkring 300.000 kroner. Forslag om innkjøp blir lansert for teknisk utvalg i løpet av august. Hvis det blir godkjent, tar vi sikte på at Sjøbadet får tilbake det blå flagget før neste års badesesong, sier Jens Terkelsen.

Strenge kriterier

Resultatene fra de fire tellingene som ble gjennomført i april-mai 2017 viser at Sjøbadet ikke er i nærheten av kravene for å være en Blått Flagg-strand. Det er strenge kriterier til renhet. For å beholde Blått Flagg-status må stranda på Sjøbadet være ren. Renhet måles i antall søppelenheter per kvadratmeter, og kravet er maksimum tre søppelenheter innenfor en kvadratmeter på det mest belastede stedet på stranda.

Moss kommunes tall varierte mellom 8 og 211 søppelenheter per kvadratmeter. Det er derfor langt fram til at kriteriet for Blått Flagg er oppfylt.

To Blå Flagg

Det er fortsatt to strender i Moss som har Blått Flagg. Det er Tronvikstranda og stranda ved Vandrerhjemmet i Nesparken. Hele 40 strender i regionen blir målt annenhver uke, og vannkvaliteten ved samtlige strender i Mosseregionen er god. Det er fortsatt muligheter til å forlenge badesesongen.

Annonse