Annonse
YNGST: Freddy André Øvstegård (22, SV) er en av to stortingsrepresentanter under 30 år på den nye Østfold-benken.

Vil hjelpe 20.000 unge ut av fattigdom

Østfolds yngste toppkandidat til Stortinget representerer SV. Han har selv opplevd hva ulikheter kan føre til, og vil være en sterk stemme for barn og unge.

Annonse
Lokale nyheter

Inn mot stortingsvalget 11. september intervjuer Dagsavisen Østfold ni toppkandidater fra Østfold – fra partiene Rødt, SV, Ap, MDG, Sp, KrF, V, H og Frp.  Hva driver dem, hvilke kamper vil de kjempe for Østfold og hva visste du ikke om dem fra før?

Det at han har vært politisk aktiv siden han var 14 år, gjør at Freddy André Øvstegård (22) allerede har lang tid bak seg i SV og i Sosialistisk Ungdom.

– Jeg så klasseforskjeller hver dag i min egen oppvekst, ser fortsatt at mange vokser opp med færre muligheter enn andre. Det provoserer meg skikkelig og har fått meg til å kjempe for en rettferdig fordeling. Det er også viktig at vi har et storting som representerer hele befolkningen, og i dag har vi et problem med at unge velgere er dårlig representert. Derfor vil jeg bidra til å være en stemme for unge, sier han.

Økt barnetrygd

Det første Øvstegård vil gjøre dersom han får en plass på Stortinget, er å fremme forslag om å øke barnetrygden.

– Barnetrygden har stått stille siden 1996. Vi vil øke den til 1996-nivå igjen, og det vil, ifølge beregninger fra fordelingsutvalget, hjelpe 20.000 unge ut av fattigdom. Vi skal øke den universelle barne-trygden en del, og legge på tillegg for enslige, mer enn det som er i dag, og for familier med over tre barn, sier han.

Kutt rammer Østfold

Barnefattigdommen er noe av det han reagerer aller mest på.

Les også: I denne fotballklubben er samfunnsansvaret viktigere enn både økonomi og sportslige resultater

– Østfold trenger forandring. Vi har en Østfold-benk på tinget som har stemt for kutt i velferd til dem som har minst, de har kuttet i arbeidsløses feriepenger, i barnetillegget for uføre barnefamilier og i gratis fysioterapitilbud til kronisk syke. Vi er et fylke med en stor andel barnefattigdom – vi har 7.000 barn som vokser opp i fattige familier. Vi har flest uføretrygdede. På slike statistikker scorer Østfold dårlig, så disse kuttene rammer oss spesielt hardt. Derfor trenger vi nye stemmer på Stortinget for å kjempe mot de økende forskjellene, sier Øvstegård tydelig, og mener at mye av løsningen ligger i å beskatte dem som har mest.

– Når ti prosent av den rikeste delen av befolkningen eier over halvparten av landets formue, samtidig som 100.000 unge i landet vokser opp i fattigdom, må noe gjøres. Og vi vil ha formuesskatt med et høyt bunnfradrag, slik at det rammer dem med de virkelig store formuene, slår han fast.

Hjem med matteleksene

SV har gjort seg bemerket med sin kamp for å innføre heldagsskole. Øvstegård forklarer nærmere begrunnelsen for nettopp dette.

– Vi vil ha en skole som gir ulike elever like muligheter, for i dag er det ikke sånn, sier han.

– Man ser at elever med familie som har høy utdanning, gjør det bedre på skolen enn de med foreldre uten utdanning. For meg for eksempel, som har en far som er sveiser og en hjemmeværende mor, var det ikke så lett å komme hjem med matteleksene mine, og det fører til at ikke alle får den hjelpen de trenger, for det er ikke alltid at lærerne har tid til å følge opp hver enkelt elev, sier han videre, og forteller at SV har en nasjonal regel som sier at det skal være maks 15 elever per lærer opp til fjerdetrinn og maks 20 elever per lærer i resten av grunnskolen.

Klima og flyktninger

– Vi kan ikke stole på at markedet skal fikse miljøkrisa for oss, det må staten inn og styre, sier Øvstegård.

– Jeg skjønner at folk synes at forandring er skummelt, for det er store forandringer vi skal gjennom. Men de forandringene vi må gjennom for å få et klimavennlig samfunn er mye bedre enn selve klimaforandringene, som jo er alternativet.

SV har en liberal innvandringspolitikk, og Øvstegård trekker fram sammenhengen med klimaet og flyktningstrømmer.

– Norge må ta sin del av det internasjonale ansvaret. Det er 60 millioner mennesker på flukt i verden i dag og FN anslår at hvis klimaendringene ikke stoppes, vil det bli så mye som 200 millioner. Så det kan jo Ulf Leirstein (Frp) notere seg: Hvis han er så opptatt av å holde Norge fritt for asylsøkere, så burde han se på sitt eget partis klimapolitikk.

FAKTA: Freddy André Øvstegård

* 22 år.
* Har kjæreste.
* Er student.
* Fra Sarpsborg.
* Startet sin politiske karriere i Sosialistisk Ungdom som 14-åring.

Les også: - Vi skal ha mestere og mastere
Les også: I dialog om hyperloop i Norge
Les også: Franskinspirert «sentrumsekstremist»
Les også: - Lover at jeg ikke skal gjemme meg bort i en krok
Les også: - Østfold er porten ut til Europa

Annonse