Stortingsrepresentant for Frp, Erlend Wiborg (i midten), vil innføre passkontroll på grensa til Sverige for å sile vekk terrorister og kriminelle blant asylsøkerne. Her fra et møte med politiledelsen i Moss tidligere i høst. FOTO: KENNETH STENSRUD

Vil ha passtvang på grensa

– Vi kan ikke ha vidåpne grenser lenger, sier stortingsreprentant Erlend Wiborg (Frp).

I en overgangsperiode kan det bli aktuelt med passtvang mellom Sverige og Norge, mener stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) fra Moss.

– Den sterke flyktningstrømmen, og den manglende kontrollen i ytterkant av Schengen-området, er en kilde til bekymring. Vi er inne i en fase hvor passtvang kan bli et virkemiddel for å sikre at vi ikke får mange uønskede personer inn i landet, sier han.

Forrige uke kom det 1.867 asylsøkere til Norge, hvorav 646 fra Syria, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Bare i løpet av onsdag ettermiddag og kveld krysset 74 asylsøkere grensa over Svinesund med buss, og via Kornsjø med tog, melder politiet i Østfold på Twitter.

Terrorister og kriminelle

Den tiltakende asylstrømmen førte til at justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i forrige måned gikk ut og ba politiet om å intensivere kontrollen i grenseområdene.

I tillegg skal Tollvesenet styrkes, kameraer settes opp ved alle landeveis grenseoverganger og kontrollen på Svinesund og Ørje døgnbemannes.

– Jeg er glad for at regjeringen nå vil stramme inn kontrollen betydelig. Det er mange som er blitt uttransport tidligere, men som dukker opp igjen. Det kan være terrorister og kriminelle. En strengere kontroll gir mulighet til å hindre dem å komme inn i landet, sier Wiborg, som også ønsker lukkede asylmottak hvor flyktninger skal oppholde seg fram til identiteten deres er fastslått.

– Vi kan ikke lenger ha vidåpne grenser, sier han.

LES OGSÅ: Spent situasjon ved mottaket

– Må ta politiet på alvor

Flere innstramminger av grensekontrollen kan ifølge politimester Steven Hasseldal i Østfold politidistrikt bli vanskelig å gjennomføre. I et møte med alle Østfold-ordførerne og flere politikere i regionen denne uka, meldte Hasseldal at en grensestengning vil være «svært krevende».

– Når sterke krefter i Frp ønsker å stenge grensene for flyktninger, er det betimelig å spørre politiet hvilke konsekvenser det vil få, sier stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap).

Lauvås tok opp temaet med politimesteren under møtet, noe som førte til protester fra tidligere varaordfører Anne Bramo (Frp), som mente det var utidig å dra fram denne typen saker.

Det er helt feil, mener Lauvås.

– Ut fra flyktningsituasjonen ville det nærmest være tjenesteforsømmelse å unnlate å spørre politimesteren om hva en grensestengning vil føre til. Og når politimesteren i de mest diplomatiske vendinger uttaler at «dette blir svært krevende», så er det et signal vi politikere må ta på fullt alvor, sier han.

Kan bli dyrt

Lauvås viser til at grensa er langt mer enn de kjente overgangene på Svinesund og Ørje.

– Båttrafikken må kontrolleres. Både lastebilnæringen og privatbilister vil komme til å oppleve store køer og forsinkelser. Politiet må i så tilfelle få tilført enorme ressurser, og vi vil få en situasjon som minner om krigstilstander. Det vil gi store økonomiske kostnader og minske friheten til innbyggerne i vårt fylke og i landet for øvrig.

Som Moss Dagblad skrev 23. september, har Østfold politidistrikt fått tilført nesten 2,5 millioner kroner i friske midler for å håndtere flyktningstrømmen. Pengene kommer som en del av pakken på vel 97 millioner som regjeringen bevilget til Politi- og lensmannsetaten forrige måned. Millionpakken rekker imidlertid bare til halvparten av bemanningsbehovet ved registreringsenheten.

Hvis Norge skal stenge grensene, må vi bygge en mur, mener fylkesordfører Ole Haabeth (Ap).

– Når politikere som hører til et regjeringsparti begynner å snakke om å stenge grensene, er det viktig å få greie på hva det innebærer i praksis. Fra mitt ståsted er det helt urealistisk. Skal det kunne bli en effektiv stenging av grensen mot Sverige, må det settes opp en fysisk mur. Og slike murer har vel aldri ført til annet enn eskalering av politiske konflikter.

Behovet for strengere grensekontroll vurderes fortløpende, skriver justisminister Anders Anundsen i en e-post.

– Vi har allerede innført skjerpet kontroll i grensenære områder. Vi vurderer løpende eventuelle ytterligere tiltak også hva gjelder grensekontroll. I tillegg vurderer regjeringen ulike innstrammingstiltak for å sikre at Norge ikke blir et ankomstland som foretrekkes foran andre europeiske land.

Anne Bramo bekrefter at hun mislikte at saken ble tatt opp på møtet, men vil ikke uttale seg ytterligere. Politimester Hasseldal var torsdag ikke tilgjengelig for en kommentar.